Archive for the ‘General’ Category

Przedsiębiorca, który otworzy Konto branżowe w Idea Banku otrzyma zwrot 10% płatności d…

Tuesday, September 15th, 2015

Gdzie pożyczka za 0 zł

Przedsiębiorca, który otworzy Konto branżowe w Idea Banku otrzyma zwrot 10% płatności dokonanych firmową kartą. Wystarczy, że określi, w jakiej branży działa, a bank co miesiąc będzie wypłacać mu premię za wybrane zakupy.

 

Idea Bank, który ma już na swoim koncie takie pionierskie rozwiązania jak pierwszy w Polsce darmowy rachunek firmowy zintegrowany z księgowością czy rachunek bieżący, do którego w pakiecie przedsiębiorca za darmo otrzymuje narzędzia niezbędne do stworzenia i obsługi własnej strony www lub sklepu w internecie, proponuje kolejne ułatwienie: premię za zakupy dokonane firmową kartą, które nawiązują do rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która otworzy w banku specjalny rachunek firmowy i spełni warunki promocji, otrzyma aż 10% zwrotu płatności zrealizowanych kartą płatniczą. – Biorąc udział w promocji przedsiębiorca może zaoszczędzić na zakupach dla swojej firmy, a tym samym obniżyć koszty prowadzonej działalności -wyjaśnia Edyta Wilczek, dyrektor marketingu.

 

Pierwszym krokiem do otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków jest skorzystanie z promocji, w ramach której przedsiębiorca zakłada Konto branżowe, którego nazwa odzwierciedla ideę promocji. – Przedsiębiorca określa swoją branżę, aktywnie korzysta z konta i na tej podstawie bank co miesiąc przelewa mu premię za wybrane zakupy – wyjaśnia Edyta Wilczek. Premia wypłacana jest w formie przelewu na wspominany rachunek. Maksymalna kwota zwrotu wynosi nie więcej niż 40 zł miesięcznie (400 zł rocznie.

 

W jaki sposób bank weryfikuje, które wydatki branżowe gwarantują przedsiębiorcy należną premię? Idea Bank wytypował listę siedmiu branż wraz z wykazem przypisanych do nich sklepów. Na podstawie tzw. kodów MCC (ang. Merchant Category Code, nadanych każdemu punktowi handlowo-usługowemu przez organizację płatniczą – w tym wypadku MasterCard, bank z łatwością może sklasyfikować wydatki znajdujące się w historii transakcji.

 

Nowy rachunek Konto branżowe adresowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą z niego aktywnie korzystać. Posiadacz konta nie ponosi opłat za jego prowadzenie jeśli co miesiąc dokona płatności kartą na kwotę co najmniej 400 zł. Niespełnienie tego warunku powoduje naliczenie opłaty w wysokości 9,99 zł.

 

Szczegółowe warunki oferty przedstawione są na stronie www.ideabank.pl

Źródło: Idea Bank

Kredyt hipoteczny kalkulator

Pożyczki prywatne- Szybkie pożyczki ranking-Pożyczki praca-kredyt bez zdolności kredytowej

Sunday, August 30th, 2015

Od dawna można dostrzec w przeróżnych serwisach reklamy typu : Dam pozyczkę prywatną również przez internet.

Dzisiaj to absolutnie zwykłe ogłoszenie umożliwiające znalezienie prywatnej pożyczki. Pożyczki prywatne wpisały się już w rynek pożyczkowy na stałe.

Odnalezienie dobrej pożyczki prywatnej wbrew pozorom nie jest łatwe.

Warto korzystać z serwisów, które skupiają się na zamieszczaniu ogłoszeń od prywatnych pożyczkodawców.
Jednym z większych serwisów ogłoszeniowych, w którym prywatni inwestorzy mogą zamieszczać własne ogłoszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl

Serwis pozyczka-ogloszenia.pl promuje bezpieczne pożyczki gotówkowe od prywatnych pożyczkodawców na dowolny cel, bez zaświadczeń o zarobkach i dochodach. Można w nim znaleźć pożyczki pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu ewentualnie dowolnej nieruchomości.

Pożyczka prywatna online charakteryzuje się w dużym stopniu prostszą procedurą niż kredyt bankowy jednak w większości wypadków wymagane jest jakieś zabezpieczenie np. w postaci weksla czy też zastawu.

Sprawdzaj za pośrednictwem pozyczka-ogloszenia.pl bieżące oferty na pewne pożyczki gotówkowe od osób prywatnych.

Pożyczki prywatne- Pożyczka online ranking-Chwilówki w 15 minut przez internet-chwilówka bydgoszcz

Sunday, August 30th, 2015

Od dawna można zauważyć w różnych serwisach anonse typu : Dam pozyczkę prywatną również przez internet.

Dzisiaj to zupełnie powszednie ogłoszenie umożliwiające znalezienie źródeł finansowania. Pożyczki prywatne wkroczyły już w rynek pożyczkowy na stałe.

Wynalezienie dobrej pożyczki prywatnej wbrew pozorom nie jest proste.

Warto użytkować z stron, które skupiają się na zamieszczaniu ogłoszeń od prywatnych pożyczkodawców.
Jednym z większych serwisów ogłoszeniowych, w którym prywatni pożyczkodawcy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl

Serwis pozyczka-ogloszenia.pl promuje bezpieczne pożyczki gotówkowe od prywatnych inwestorów na dowolny cel, bez zaświadczeń o zarobkach i dochodach. Można w nim znaleźć kredyty pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu ewentualnie dowolnej nieruchomości.

Pożyczka prywatna przez internet cechuje się w dużej mierze prostszą procedurą niż kredyt bankowy aczkolwiek w większości wypadków wymagane jest jakieś zabezpieczenie np. w postaci weksla albo zastawu.

Sprawdzaj za pośrednictwem pozyczka-ogloszenia.pl aktualne oferty na pewne pożyczki gotówkowe od osób prywatnych.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2015 r. przekroczył 91 mln zł…

Thursday, August 13th, 2015

Kredyt gotowkowy 15000

Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2015 r. przekroczył 91 mln zł i był o ponad 34 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Alior Banku wypracowała 520 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 343 mln zł z tytułu odsetek i 93 mln zł z tytułu opłat
i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 25 proc. w porównaniu do I kwartału 2014 r.

Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wyniosła 27,4 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 27,8 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 27 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 99 proc.

Grupa Alior Banku systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I w I kwartale
2015 r. wyniósł 49,6 proc. (51,5 proc. w analogicznym okresie w roku poprzednim.

W I kwartale br. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Synergie kosztowe
i przychodowe wynikające z przejęcia wyniosą 36 mln zł w 2015 r.,77 mln zł w 2016 r.
i 85 mln zł w 2017 r. Szacowane koszty integracji banków to 50 mln zł.

Wypracowane w I kwartale 2015 r. wyniki finansowe potwierdzają niezachwiany potencjał dalszego rozwoju Grupy Alior Banku. Fakt ten odbieramy ze szczególną satysfakcją biorąc pod uwagę niekorzystne uwarunkowania rynkowe, z którymi przyszło mierzyć się branży bankowej w pierwszych miesiącach br., m.in. niski poziom stóp procentowych, obniżenie stawki interchange czy też wzrost składki na rzecz BFG – mówi Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Bank S.A. W kolejnych kwartałach zamierzamy skupić się na utrzymaniu dotychczasowego tempa wzrostu oraz na sprawnym przeprowadzeniu fuzji z Meritum Bankiem- dodaje prezes Banku.

 

Całkowite dochody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po I kwartale 2015 r.
520 mln zł, tj. o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 25 proc. osiągając 343 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 11 proc. i wyniósł 93 mln zł, pomimo obniżenia stawki interchange oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych. Wynik z działalności handlowej i pozostałej wyniósł 84 mln zł i był o 40 proc. wyższy niż w I kwartale roku ubiegłego.

 

Przychody Grupy Alior Banku (w mln zł

 

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

Grupa systematycznie poprawia efektywność kosztową. Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I ukształtował się na poziomie 49,6 proc. i był niższy o 1,9 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Tym samym Bank podtrzymuje plany obniżenia współczynnika C/I poniżej 48 proc. w 2015 r.

 

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 31 proc. r/r osiągając poziom 27,4 mld zł na koniec I kwartału 2015 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 27,8 mld zł, czyli o 27 proc. więcej, niż rok wcześniej.

 

Kredyty (mld zł Depozyty (mld zł

 

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

W I kwartale 2015 r. Alior Bank dynamicznie rozwijał strategiczną współpracę z T-Mobile. W ciągu roku od rozpoczęcia działalności, z usług T-Mobile Usługi Bankowe skorzystało już 208 tys. klientów. Mogą oni otworzyć konto w sieci kilkuset punktów zlokalizowanych w całej Polsce oraz poprzez nowoczesne zdalne kanały sprzedaży. Do końca kwietnia br. Bank otworzył już 135 placówek typu store-in-store w salonach T-Mobile oferujących szerszy zakres obsługi, w tym produkty kredytowe.

 

19 lutego 2015 r. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Przygotowania do fuzji prawnej i połączenia obu banków, które nastąpią po uzyskaniu odpowiednich zgód Komisji Nadzoru Finansowego, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Stopniowa integracja procesów, systemów i infrastruktury IT obu banków oraz wdrożenie jednolitej oferty produktów i usług zakończy się najpóźniej w IV kwartale 2015 r.

 

Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z przejęcia Meritum Banku wyniosą 36 mln zł, w 2015 r.

77 mln zł w 2016 r. i 85 mln zł w 2017 r., zaś szacowane koszty integracji banków 50 mln zł. Dzięki połączeniu możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału obu innowacyjnych i prężnie rozwijających swoją działalność instytucji oraz doświadczenia ich pracowników. W rezultacie powstanie większy, silniejszy i jeszcze nowocześniejszy bank, który będzie podążał za najnowszymi trendami rynkowymi, aby spełnić szybko zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów.

 

W ramach przygotowań do połączenia z Meritum Bankiem oraz w odpowiedzi na dynamiczny rozwój elektronicznych kanałów obsługi klientów, Alior Bank zainicjował w I kwartale br. zmiany zmierzające do wdrożenia nowego modelu dystrybucji. Zaowocują one stworzeniem nowego standardu jakości obsługi klientów zarówno w segmencie detalicznym, jak i biznesowym. Nowy model dystrybucji będzie jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju połączonego Banku i umożliwi utrzymanie przewagi konkurencyjnej m.in. w zakresie efektywnego pozyskiwania nowych klientów i zapewnienia im optymalnej obsługi.

 

Na koniec marca 2015 r. z usług Grupy Alior Banku korzystało już 2,94 mln klientów – 2,64 mln stanowili klienci Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe (w tym 123 tys. firm, zaś 295 tys. klienci Meritum Banku.

Źródło: Alior Bank

Wniosek o kredyt

Kredyty długoterminowe-kredyt bez zabezpieczeń

Saturday, July 25th, 2015

Darmową pożyczkę jako pierwsza w Polsce wprowadziła firma Vivus. Początkowo suma o jaka mógł się starać interesant to 1200 zł, a na chwilę obecną jest to już 1600 zł. Czy naprawdę pożyczka może być darmowa? Owszem, jest darmowa, ale muszą być ku temu spełnione warunki:

klient musi mieć stały dochód

petent musi mieć dobrą historię kredytową i pozytywnie przejść nierzadko wiele weryfikacji jak BIK, KRD, BIG Infomonitor, itp.

Powinno się pamiętać że poślizg w spłacie to już dodatkowe koszty czy to za przedłużenie, czy monity i odsetki karne. W rzeczywistości wygląda to tak, że każdy może pożyczyć niewielką sumę na czas z reguły do 30 dni potem spłacić ją we właściwym czasie, a z tego tytułu nie ponieść żadnych opłat. To znaczy – oddaje się tyle ile pożycza wyjąwszy opłatę rejestracyjną, która zwykle wynosi 1 grosz lub jedną złotówkę i nie podlega zwrotowi. W ten sposób pożyczkodawca potwierdza dane osobowe pożyczkobiorcy i przeprowadza weryfikację historii kredytowej.

Pożyczki za 0 zł świadczy obecnie aż 15 pożyczkodawców co pozwala korzystać z niewielkiej pożyczki za darmo przez ponad rok czasu.

Od 1 stycznia zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości będą prostsze. Wszystko dzię…

Tuesday, July 14th, 2015

Prywatne pożyczki ogłoszenia

Od 1 stycznia zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości będą prostsze. Wszystko dzięki temu, że w Polsce nie podlega opodatkowaniu sprzedaż mieszkań po upływie 5 lat od ich nabycia. Sprzedane od stycznia nieruchomości nie będą więc opodatkowane, jeśli ich nabycie nastąpiło przed 2009 rokiem. Znika także ulga meldunkowa.

Jeszcze dwa lata temu sprzedając nieruchomość właściciel mógł podlegać jednemu z trzech systemów rozliczania podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Dla wyboru stosownej formy rozliczeń z fiskusem ważny był moment, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (pod pojęciem nabycia fiskus rozumie zarówno jako zakup, jak i nieodpłatne otrzymanie w drodze darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności lub spadku.

 

Już niedługo bez podatku od nieruchomości kupionych w 2008 roku

 

Od 1 stycznia to się zmieni. Pozostanie tylko jeden system rozliczeń. Ponadto jeśli ktoś sprzeda nieruchomość w 2014 r., będzie musiał zapłacić podatek od zysku ze sprzedaży tylko wtedy, gdy nabył ją po 2008 r. Fiskusowi nie należy się bowiem podatek, o ile minęło przynajmniej 5 lat podatkowych od daty nabycia. Co to oznacza w praktyce? Rok podatkowy jest liczony od początku roku następującego po danym zdarzeniu. Jeśli więc ktoś kupił mieszkanie w 2008 r., to okres pięcioletni liczy się dopiero od pierwszego dnia 2009 r., a więc wraz z końcem 2013 r. nie będzie już trzeba odprowadzić podatku od zysku ze sprzedaży. Równolegle znika więc także ulga meldunkowa, która pozwalała nie płacić 19-proc. podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości osobom, które nabyły nieruchomości w 2007 i 2008 roku.

 

19% od dochodu

 

Ile trzeba fiskusowi zapłacić z tytułu sprzedaży mieszkania kupionego po 2009 roku? Wszystko zależy od tego, jak dużo nieruchomość zyskała na wartości. Podatek trzeba zapłacić tylko od dochodu, a wynosi on 19% zysku. Aby obliczyć dochód, należy od przychodu ze sprzedaży odjąć cenę zakupu oraz koszty związane z zakupem i sprzedażą, takie jak np. opłaty za ogłoszenia o chęci sprzedaży, prowizja dla pośrednika, który pomagał mieszkanie kupić i sprzedać, opłaty za zmiany w księdze wieczystej oraz taksy notarialne.

 

Obniżenie podatku wydatkami na cele mieszkaniowe

 

To jednak nie wszystko. Daninę na rzecz fiskusa można ponadto obniżyć deklarując i następnie wydając osiągnięty przychód na własne cele mieszkaniowe. Dla nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2008 r. możliwe jest obniżenie dochodu do opodatkowania proporcjonalnie do wydatkowanej kwoty osiągniętego przychodu (patrz wzór.

 

Przykładowo, mieszkanie kupione w 2009 roku za 50 tys. zł jest sprzedawane dziś za 100 tys. zł. Dochód ze zbycia nieruchomości wynosi więc 50 tys. zł. Sprzedawca nie musi jednak płacić podatku od całej tej kwoty, bo chce wydać w najbliższych dwóch latach 80 tys. zł na własne cele mieszkaniowe. Podstawą opodatkowania będzie więc 10 tys. złotych, a sam podatek wyniósłby 1,9 tys. złotych.

 

Wzór na obliczenie podatku za zbycie nieruchomości nabytej po 31 grudnia 2008 roku

Powyższy przykład jest jednak uproszczony. W rzeczywistości podatnik mógłby jeszcze obniżyć daninę poprzez odliczenie od dochodu kosztów transakcyjnych. Gdyby w powyższym przykładzie opiewały one na 4,8 tys. zł, to podstawiając wszystkie informacje do wzoru okazałoby się, że podstawa opodatkowania wyniosłaby 9 040 zł, a sam podatek 1 718 złotych.

 

Warto tu także zauważyć, że uniknąć daniny można w jeszcze jeden sposób – wydając pieniądze ze sprzedaży na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej po 31 grudnia 2008 r., na wydanie pieniędzy na ten cel podatnik ma dwa lata podatkowe (Uwaga – podatkowe, a nie kalendarzowe. Sprzedając więc taką nieruchomość z dniem 1 stycznia 2013 r., podatnik ma czas aż do 31 grudnia 2015 r. na wydanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, czyli trzy lata kalendarzowe bez jednego dnia.

 

Grunt zabudowany to wciąż grunt

 

Powyżej przedstawione mechanizmy mogą pozwolić podatnikowi na uniknięcie lub przynajmniej wyraźne obniżenie należności podatkowej z tytułu sprzedaży nieruchomości z zyskiem. W przypadku większych kwot należności podatkowych dobrym rozwiązaniem może się okazać konsultacja z prawnikiem lub doradcą podatkowym. Przykład? Osoba, która nabyła prawo własności do gruntu przed 1 stycznia 2009 r., nie zapłaci w 2014 r. podatku od sprzedaży tej nieruchomości wraz z postawionym na niej budynkiem nawet jeśli został on wybudowany w 2013 roku. Nie ma tu znaczenia, że wartość nowopowstałego budynku może być niejednokrotnie wyższa od wartości samej działki. Na korzyść zbywcy działa tu bowiem Kodeks Cywilny, w myśl którego generalną zasadą jest, że wzniesione na gruncie budynki stają się częścią składową gruntu. Data nabycia nieruchomości gruntowej w przyjętym przypadku zwalnia już z podatku od dochodów ze sprzedaży nieruchomości (minął okres pięcioletni. Należy jednak podkreślić, że mechanizm ten ma zastosowanie w przypadku prawa własności do gruntu, a nie działa dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Wzniesienie budynku na działce oddanej w użytkowanie wieczyste powoduje powstanie (nabycie nowej nieruchomości – nieruchomości budynkowej.

 

Bartosz Turek

Lions Bank

Bydgoszcz pożyczki prywatne

Historia krakowskiego rynku najmu sięga zamierzchłych czasów. Już w latach, gdy Kraków…

Tuesday, July 14th, 2015

Kredyt prywatny

Historia krakowskiego rynku najmu sięga zamierzchłych czasów. Już w latach, gdy Kraków funkcjonował jako stolica Polski, każdego roku odwiedzany był przez licznych interesantów, dla których mieszczanie przygotowywali domy. Od momentu powstania Akademii Krakowskiej w prywatnych nieruchomościach właściciele zaczęli przyjmować oprócz tego studiujących żaków. Od tamtego czasu rynek najmu permanentnie się rozwijał.

Mimo olbrzymiej skali krakowskiego rynku najmu, publikacji na ten temat jest niewiele.

Niewielka liczba publikacji wynika m.in. ze sporych trudności w dotarciu do rzetelnych informacji. Aby wypełnić tę lukę, przygotowaliśmy kompletne opracowanie Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy. Aby uświadomić sobie w pełni skalę zjawiska, należy zidentyfikować środowisko najemców i wynajmujących.

Jak wielu jest najemców

Szacujemy, że liczba najemców może wynosić nawet 180 tys. Obliczenia przeprowadzone przez Dział Analiz KRN media opierają się na analizach własnych oraz niezależnych badaniach przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Krakowie. Według Urzędu Miasta w Krakowie, powszechnie udostępniane dane dotyczące liczby osób niezameldowanych na pobyt stały mogą być niedoszacowane, a w Krakowie może zamieszkiwać w ten sposób ok. 100 tys. osób. Osoby te można z dużym prawdopodobieństwem traktować jako najemców. O tym, że rynek najmu w Polsce, w tym również w Krakowie, z roku na rok coraz bardziej się rozwija, świadczą również informacje publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny. Według danych przedstawionych przez Eurostat, w Polsce prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat zwiększył się odsetek osób wynajmujących mieszkania na zasadach rynkowych.

Jak duża jest podaż

Według naszej opinii podaż prywatnych mieszkań na wynajem wynosi ok. 50 tys. lokali. Dokładna liczba jest jednak bardzo trudna do określenia ze względu na brak lub niekompletność ewidencjonowanych źródeł. W określeniu podaży nie można opierać się na danych pochodzących z urzędów skarbowych, gdyż wiele umów na wynajem jest niezgłaszanych. Jedynym dla nas pewnym źródłem jest program POP portalu KRN.pl (elektroniczna baza ofert nieruchomości zamieszczanych przez osoby prywatne zarówno w źródłach prasowych, jak i internetowych. W latach 2011-2013 w ofercie mieszkań na wynajem w Krakowie pojawiło się ok. 70 tys. nowych, unikatowych ogłoszeń. W związku z tym nie można wykluczać, że w rzeczywistości wynajmowanych mieszkań jest znacznie więcej. Co istotne, mimo wielu ofert, stawki za wynajem od wielu lat utrzymują się na podobnym poziomie, a to z kolei świadczy o stałym popycie.

 

Jaki jest poziom cen

Utrzymujące się przez cały rok stałe zainteresowanie najmem przekłada się na stabilny średniowysoki poziom stawek za wynajem. Amplituda cen najmu w latach 2011-2013 była w przypadku krakowskich mieszkań nieznaczna, co stanowi dodatkową zaletę na etapie planowania inwestycji. Przykładowo, za wynajem kawalerki w Krakowie trzeba było w tym okresie zapłacić przeciętnie ok. 1-1,1 tys. zł, a za wynajem lokalu dwupokojowego ok. 1,4-1,5 tys. zł. Wahania cen związane są przede wszystkim ze zjawiskiem sezonowości. Od połowy sierpnia każdego roku, czyli w okresie, w którym studenci poszukują lokum dla siebie na nowy rok akademicki, odnotowywany jest zdecydowany wzrost popytu oraz stawek za wynajem. W okresie powakacyjnym ceny ponownie wracają do stabilnego poziomu. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że ceny najmu były w znacznym stopniu odporne na wahania nawet w warunkach kryzysu na rynku nieruchomości. Koszt wynajmu mieszkania w Krakowie jest mniejszy niż w Warszawie i Wrocławiu. Ceny najmu w stolicy Małopolski są jednak wyższe w odniesieniu do stawek odnotowywanych w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.

 

Czy wynajem się opłaca właścicielom

Tak. Wynajem jest bezpiecznym i opłacalnym źródłem dochodu. Aby najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, należy wynajem mieszkania porównać z inną równie bezpieczną formą inwestowania, jaką jest lokata bankowa. Przy tym porównaniu należy wziąć pod uwagę szczególnie rentowność, odporność na inflację oraz płynność. Porównanie to w sposób zdecydowany wygrywa wynajem nieruchomości [szczegółowe wyliczenie opłacalności inwestycji w lokal pod wynajem zostało opublikowane cz. I, zeszyt 1 publikacji Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy].

 

W porównaniu z nieruchomościami, lokaty bankowe są znacznie mniej odporne na inflacje. Duża odporność nieruchomości na wpływ inflacji wynika ze stałego wzrostu cen mieszkań i domów w długim okresie. Lokaty bankowe charakteryzują się stosunkowo dużą płynnością inwestycji, która wiąże się jednak z ryzykiem utraty dochodu w momencie zerwania lokaty bankowej. W przypadku wynajmu płynność inwestycji jest ściśle związana z rodzajem wynajmowanego lokalu. Zdecydowanie łatwiej bowiem sprzedać mieszkania typowe, adekwatne do aktualnego zapotrzebowania rynkowego.

 

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy najem mieszkania w Krakowie jest opłacalny, warto również dokonać analizy średniego poziomu cen za wynajem. Dane z ostatnich lat potwierdzają, że mimo widocznych wahań na krakowskim rynku nieruchomości, średnie ceny najmu mieszkania pozostają, po wykluczeniu czynników sezonowych, na stabilnym poziomie. Analiza sytuacji na rynku nieruchomości pod wynajem w Krakowie w 2013 roku wskazuje, że największa różnica między średnimi stawkami najmu w tym okresie, w stosunku do 2012 roku, dotyczyła lokali czteropokojowych. W ich przypadku za wynajem w roku 2012 trzeba było zapłacić średnio 2263 zł miesięcznie, w ubiegłym roku natomiast było to ok. 5 proc. mniej, czyli 2157 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że popyt na takie lokale jest stosunkowo nieduży, a to nie mogło pozostać bez wpływu na kształtowanie się cen ich najmu. Jeżeli chodzi o mieszkania jedno-, dwu- lub trzypokojowe, to zanotowane zmiany cen wynajmu były tu nieznaczne – wyniosły średnio kilkadziesiąt złotych. Przykładowo zmiana średnich cen najmu mieszkań jednopokojowych wyniosła (rok do roku zaledwie 22 zł, czyli ok. 2 proc.

 

Analiza średnich cen najmu mieszkań w Krakowie jest również potwierdzeniem sezonowości tutejszego rynku najmu. Okresem spadków cen jest tu niezmiennie od kilku lat trzeci kwartał każdego roku. Ma to związek z tym, że główną grupę najemców w stolicy Małopolski tworzą studenci, którzy aby uniknąć płacenia za wynajem mieszkania w okresie wakacyjnym, poszukiwania lokum na nowy rok akademicki rozpoczynają pod koniec wakacji. Dlatego w tym czasie odczuwalny jest spadek popytu, a wraz z nim także cen.

Z perspektywy najemców, ale także osób posiadających lub zamierzających kupić mieszkanie pod wynajem, istotne znaczenie odgrywa również lokalizacja. Jeśli bowiem przeanalizujemy ceny najmu w poszczególnych częściach administracyjnych miasta, to okazuje się, że różnice w kosztach najmu są bardzo duże. Do najdroższych należą lokale położone w centrum miasta lub w niedalekiej odległości od niego. Pod tym względem niezmiennie od lat najdroższa pozostaje dzielnica Stare Miasto. W roku 2013 za najem mieszkania położonego w jej granicach klienci płacili średnio 1667 zł miesięcznie. W czołówce najdroższych pozostają także Zwierzyniec (1568 zł miesięcznie, Grzegórzki (1502 zł, Krowodrza (1492 zł oraz Bronowice (1418 zł.

 

Stosunkowo wysokie średnie ceny najmu odnotowano również w dzielnicach położonych dalej od ścisłego centrum Krakowa, jednak w pobliżu ważnych ośrodków akademickich. Do tej grupy należały między innymi Dębniki. Tam średnia cena najmu w 2013 roku wyniosła 1357 zł miesięcznie.

 

Osoby, które poszukują mieszkania do wynajmu w Krakowie, a które na rzecz stosunkowo niskiej ceny są w stanie zrezygnować z dobrej lokalizacji, powinny swoje poszukiwania rozpocząć od wschodnich części miasta: Mistrzejowic, Wzgórz Krzesławickich, Bieńczyc czy Nowej Huty. Tam ceny najmu są bowiem najniższe w porównaniu do innych rejonów stolicy Małopolski.

 

Lokalizacja mieszkania w Krakowie ma więc bezpośredni wpływ nie tylko na to, jakie korzyści finansowe będziemy czerpać z tytułu jego wynajmu, ale także, ile trudności będzie sprawiać nam znalezienie nowego najemcy. Jeżeli chodzi o podaż lokali pod wynajem, to w roku 2013 zdecydowanym liderem pod tym względem była dzielnica Prądnik Biały. Oferty zlokalizowanych tu mieszkań na wynajem stanowiły 14 proc. wszystkich ogłoszeń. Na drugim miejscu znalazły się Dębniki (12 proc., a także Stare Miasto (11 proc.. Wysoki wynik odnotowano również w Krowodrzy (9 proc. i Prądniku Czerwonym (7 proc..

Najmniejsza liczba ofert mieszkań na wynajem pojawiała się w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie (0,5 proc.. Niewiele większy wybór miały również osoby, które poszukiwały mieszkania do wynajęcia w granicach Swoszowic (1 proc. oraz Bieńczyc (1,5 proc..

W roku 2013, tak samo jak w okresach poprzednich, wśród ofert mieszkań wystawianych na wynajem dominowały lokale dwupokojowe. Niemal co drugie ogłoszenie dotyczyło mieszkania z tego segmentu. Na drugim miejscu, z prawie o połowę niższym wynikiem, uplasowały się mieszkania jednopokojowe (25 proc.. Niewiele mniej w ofercie lokali na wynajem było w ubiegłym roku mieszkań trzypokojowych (22 proc.. Najmniejszą grupę stanowiły natomiast te czteropokojowe. Udział mieszkań z tej grupy w całkowitej krakowskiej ofercie wyniósł zaledwie 3 proc.

 

Autor: Filip Jurczak, analityk KRN media

 

Źródło: Fragment artykułu opublikowanego w I części publikacji Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy.

Wrocław pożyczki prywatne

Szybki kredyt – Kredyt mieszkaniowy oprocentowanie-kredyt hipoteczny bgż

Monday, July 13th, 2015

Wyznaczona rata została wyliczona dla pożyczki w wysokości 1400 zł przy założeniu minimalnej marży banku. Dla osiągnięcia wysokiej solidności i porównywalności produktów porównywarka kredytów wylicza oprocentowanie formułowane w oparciu o stałą marżę (zysk banku) oraz teraźniejszą, rynkową stawkę WIBOR.

Może to powodować małe różnice w wielkości rat wyszczególnianych w tym czasie przez bank oraz porównywarkę kredytową, lecz pozwala na świadome podjęcie trafnej decyzji o zaciagnięciu kredytu.

Kredyt na urodziny – oferta promocyjna
porównanie kredyt 1400 zł


Wyliczenie dla kredytu w kwocie 1400 zł, okres kredytowania 48 miesięcy

Wysokość raty 38.15  PLN

Oprocentowanie nominalne 9.00  %

Oprocentowanie rzeczywiste 14.76  %

Prowizja 9.50  %

Opłata administracyjna 0.00  %

Ubezpieczenie kredytu 0.00  %

Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00 %

    Informacje dodatkowe:
  • Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu
  • Bank nie bierze prowizji za udzielenie kredytu
  • Użytkownik może skorzystać z propozycji specjalnej wyłącznie w miesiącu, w którym ma urodziny
  • Maksymalna suma pożyczki wynosi 100 tys. zł

Sprawdź – kredyty bez sprawdzania zdolności kredytowejPrzeprowadź porównanie na kalkulatorze kredytowym

Ze statystyk wynika, że ubiegły rok okazał się pod względem liczby transakcji na rynku nie…

Tuesday, June 23rd, 2015

Darmowe ogloszenia
Ze statystyk wynika, że ubiegły rok okazał się pod względem liczby transakcji na rynku nieruchomości nie tylko lepszy od 2012, ale także porównywalny z rekordowym rokiem 2007. W roku bieżącym następuje dalsze ożywienie i jest to dobry czas zarówno dla deweloperów, jak i potencjalnych klientów. Już pierwsza połowa roku zakończyła się dobrymi wynikami, a co za tym idzie, na rynku pojawiają się nowe inwestycje, a istniejące są rozbudowywane o kolejne etapy.

Dynamiczny wzrost

Według danych publikowanych przez GUS, w pierwszych pięciu miesiącach roku wydano pozwolenia na budowę ponad 61 tys. mieszkań, czyli o 14,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 23,8 proc.

Większość firm deweloperskich zarejestrowała zwiększenie liczby transakcji. – Już w minionym roku zanotowaliśmy wyraźny wzrost sprzedaży. Tendencja utrzymuje się. Klienci najczęściej wybierają domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, chociaż także największe i najdroższe domy wolnostojące cieszą się dużym zainteresowaniem. Atrakcyjna pod wieloma względami oferta, portfolio zrealizowanych z powodzeniem obiektów i wieloletnie doświadczenie rynkowe – to według naszej firmy recepta na sukces – mówi Dawid Sztandera, prezes zarządu firmy Novum Plus, która w podpoznańskim Lusówku realizuje Osiedle Rozalin.

 

Zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości można było zaobserwować m.in. podczas poznańskiej odsłony Targów Mieszkań i Domów. Przedsięwzięcie, które odbywa się we wrześniu i październiku, w największych polskich miastach, jest obowiązkową imprezą dla wszystkich tych, którzy planują zakup własnego lokum. – Targi umożliwiają rozeznanie się w sytuacji na rynku nieruchomości i zapoznanie się z ofertą większości deweloperów z danego regionu. Do uczestnictwa zachęca szeroki wybór ofert firm budujących zarówno na terenie miasta, jak i okolic, możliwość bezpośredniej rozmowy z deweloperami, a także z doradcami finansowymi i pośrednikami obrotu nieruchomości -komentuje Dawid Sztandera, prezes zarządu firmy Novum Plus.

 

Źródła ożywienia

Jakie są przyczyny ożywienia na pierwotnym rynku nieruchomości? Jednym z powodów, dla których zainteresowanie inwestycjami deweloperskimi wzrosło i nadal będzie wzrastało, jest wprowadzenie wraz z nowym rokiem rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, który przewiduje pomoc państwa tylko wtedy, gdy decydujemy się na zakup nowo wybudowanego mieszkania lub domu. – Młodzi ludzie mogą liczyć na dość dużą pomoc, w zależności od liczby dzieci, państwo dopłaci do kredytu od 10 do 20 proc. ceny kupowanej nieruchomości – mówi Aleksandra Gruszczyńska, doradca finansowy.

 

Na wzrost sprzedaży mieszkań ma również wpływ fakt, że od stycznia bieżącego roku weszła w życie znowelizowana Rekomendacja S, która dotyczy reguł przydzielania kredytów hipotecznych. – Od początku roku na przyznanie kredytu możemy liczyć tylko wtedy, gdy posiadamy minimum 5 proc. wkładu własnego. Z roku na rok wkład będzie musiał być coraz większy, aż w roku 2017 wyniesie 20 proc. Ponadto kredyt będzie można wziąć na maksymalnie 35 lat – dodaje ­­­­­Aleksandra Gruszczyńska.

 

Poza bardziej liberalną polityką banków i niskimi stopami procentowymi, które zwiększają dostępność kredytów, do zakupu zachęcają także stabilne i relatywnie niskie ceny nieruchomości. Z zestawień wynika, że średnia kwota, jaką trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania w stanie deweloperskim w Poznaniu wynosi ok. 4800 zł brutto. Kilka miesięcy wcześniej cena ta była średnio o 1000 zł wyższa. Jeszcze mniej zapłacimy za nieruchomość pod Poznaniem. Na Osiedlu Rozalin w Lusówku można kupić połowę bliźniaka (82 mkw. z działką o wielkości 239 mkw. za około 270 tys. zł.

Zestawienie tanich pożyczek

Już 29 września 2010 r. baza hotelowa w Katowicach powiększy się o Be…

Tuesday, June 16th, 2015

Darmowe ogłoszenia 24

Już 29 września 2010 r. baza hotelowa w Katowicach powiększy się o Best Western Premier Katowice****. Czterogwiazdkowy obiekt zostanie oficjalnie uruchomiony pod marką Best Western – największej sieci hotelowej na świecie. Jest to pierwszy hotel pod tym szyldem otwarty w stolicy województwa śląskiego i piąty w Polsce.

Obecna od ponad 10 lat w Polsce sieć hotelowa Best Western posiada już 4 obiekty na terenie kraju. Nowy hotel w Katowicach należy do klasy Premier, marki charakteryzującej się podwyższonym standardem wyposażenia i obsługi. Best Western Premier Katowice**** położony jest blisko centrum Katowic i Chorzowa oraz lotniska w Pyrzowicach. Oferowany wachlarz usług powstał z myślą o klientach odwiedzających obiekt w celach zarówno turystycznych, jak i biznesowych.

- Cieszymy się, że nowy hotel pod marką Best Western uda się uruchomić właśnie w Katowicach – mówi Saija Kekkonen, CEO sieci Best Western na Finlandię, kraje Bałtyckie i Polskę – To coraz ważniejszy ośrodek biznesowy, stale zyskujący też pod względem turystycznym. Liczymy, że hotel zdobędzie dużą popularność z uwagi na ciekawy wystrój jak i atrakcyjne położenie.

Właśnie zakończony proces renowacji hotelu i dostosowywania do wymagań sieci Best Western obejmował nową aranżację pięter, przestrzeni ogólnodostępnych oraz zmianę rodzaju i zakresu oferowanych usług. Hotel posiada 168 klimatyzowanych pokoi, restaurację Best Berry, Lemon Bar, centrum konferencyjne oraz studio fitness. Do dyspozycji odwiedzających oddano także bezpłatny bezprzewodowy internet w całym obiekcie, całodobowy room service oraz jedyną w Katowicach bibliotekę hotelową. Dla gości hotelowych dostępny jest także bezpłatny parking dla samochodów i autokarów. W nowym obiekcie znajdzie pracę ponad 50 osób.

Źródło: Ciszewski Public Relations

Darmowe ogłoszenia samochodowe