Archive for the ‘General’ Category

Kredyty długoterminowe-kredyt bez zabezpieczeń

Saturday, July 25th, 2015

Darmową pożyczkę jako pierwsza w Polsce wprowadziła firma Vivus. Początkowo suma o jaka mógł się starać interesant to 1200 zł, a na chwilę obecną jest to już 1600 zł. Czy naprawdę pożyczka może być darmowa? Owszem, jest darmowa, ale muszą być ku temu spełnione warunki:

klient musi mieć stały dochód

petent musi mieć dobrą historię kredytową i pozytywnie przejść nierzadko wiele weryfikacji jak BIK, KRD, BIG Infomonitor, itp.

Powinno się pamiętać że poślizg w spłacie to już dodatkowe koszty czy to za przedłużenie, czy monity i odsetki karne. W rzeczywistości wygląda to tak, że każdy może pożyczyć niewielką sumę na czas z reguły do 30 dni potem spłacić ją we właściwym czasie, a z tego tytułu nie ponieść żadnych opłat. To znaczy – oddaje się tyle ile pożycza wyjąwszy opłatę rejestracyjną, która zwykle wynosi 1 grosz lub jedną złotówkę i nie podlega zwrotowi. W ten sposób pożyczkodawca potwierdza dane osobowe pożyczkobiorcy i przeprowadza weryfikację historii kredytowej.

Pożyczki za 0 zł świadczy obecnie aż 15 pożyczkodawców co pozwala korzystać z niewielkiej pożyczki za darmo przez ponad rok czasu.

Od 1 stycznia zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości będą prostsze. Wszystko dzię…

Tuesday, July 14th, 2015

Prywatne pożyczki ogłoszenia

Od 1 stycznia zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości będą prostsze. Wszystko dzięki temu, że w Polsce nie podlega opodatkowaniu sprzedaż mieszkań po upływie 5 lat od ich nabycia. Sprzedane od stycznia nieruchomości nie będą więc opodatkowane, jeśli ich nabycie nastąpiło przed 2009 rokiem. Znika także ulga meldunkowa.

Jeszcze dwa lata temu sprzedając nieruchomość właściciel mógł podlegać jednemu z trzech systemów rozliczania podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Dla wyboru stosownej formy rozliczeń z fiskusem ważny był moment, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (pod pojęciem nabycia fiskus rozumie zarówno jako zakup, jak i nieodpłatne otrzymanie w drodze darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności lub spadku.

 

Już niedługo bez podatku od nieruchomości kupionych w 2008 roku

 

Od 1 stycznia to się zmieni. Pozostanie tylko jeden system rozliczeń. Ponadto jeśli ktoś sprzeda nieruchomość w 2014 r., będzie musiał zapłacić podatek od zysku ze sprzedaży tylko wtedy, gdy nabył ją po 2008 r. Fiskusowi nie należy się bowiem podatek, o ile minęło przynajmniej 5 lat podatkowych od daty nabycia. Co to oznacza w praktyce? Rok podatkowy jest liczony od początku roku następującego po danym zdarzeniu. Jeśli więc ktoś kupił mieszkanie w 2008 r., to okres pięcioletni liczy się dopiero od pierwszego dnia 2009 r., a więc wraz z końcem 2013 r. nie będzie już trzeba odprowadzić podatku od zysku ze sprzedaży. Równolegle znika więc także ulga meldunkowa, która pozwalała nie płacić 19-proc. podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości osobom, które nabyły nieruchomości w 2007 i 2008 roku.

 

19% od dochodu

 

Ile trzeba fiskusowi zapłacić z tytułu sprzedaży mieszkania kupionego po 2009 roku? Wszystko zależy od tego, jak dużo nieruchomość zyskała na wartości. Podatek trzeba zapłacić tylko od dochodu, a wynosi on 19% zysku. Aby obliczyć dochód, należy od przychodu ze sprzedaży odjąć cenę zakupu oraz koszty związane z zakupem i sprzedażą, takie jak np. opłaty za ogłoszenia o chęci sprzedaży, prowizja dla pośrednika, który pomagał mieszkanie kupić i sprzedać, opłaty za zmiany w księdze wieczystej oraz taksy notarialne.

 

Obniżenie podatku wydatkami na cele mieszkaniowe

 

To jednak nie wszystko. Daninę na rzecz fiskusa można ponadto obniżyć deklarując i następnie wydając osiągnięty przychód na własne cele mieszkaniowe. Dla nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2008 r. możliwe jest obniżenie dochodu do opodatkowania proporcjonalnie do wydatkowanej kwoty osiągniętego przychodu (patrz wzór.

 

Przykładowo, mieszkanie kupione w 2009 roku za 50 tys. zł jest sprzedawane dziś za 100 tys. zł. Dochód ze zbycia nieruchomości wynosi więc 50 tys. zł. Sprzedawca nie musi jednak płacić podatku od całej tej kwoty, bo chce wydać w najbliższych dwóch latach 80 tys. zł na własne cele mieszkaniowe. Podstawą opodatkowania będzie więc 10 tys. złotych, a sam podatek wyniósłby 1,9 tys. złotych.

 

Wzór na obliczenie podatku za zbycie nieruchomości nabytej po 31 grudnia 2008 roku

Powyższy przykład jest jednak uproszczony. W rzeczywistości podatnik mógłby jeszcze obniżyć daninę poprzez odliczenie od dochodu kosztów transakcyjnych. Gdyby w powyższym przykładzie opiewały one na 4,8 tys. zł, to podstawiając wszystkie informacje do wzoru okazałoby się, że podstawa opodatkowania wyniosłaby 9 040 zł, a sam podatek 1 718 złotych.

 

Warto tu także zauważyć, że uniknąć daniny można w jeszcze jeden sposób – wydając pieniądze ze sprzedaży na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej po 31 grudnia 2008 r., na wydanie pieniędzy na ten cel podatnik ma dwa lata podatkowe (Uwaga – podatkowe, a nie kalendarzowe. Sprzedając więc taką nieruchomość z dniem 1 stycznia 2013 r., podatnik ma czas aż do 31 grudnia 2015 r. na wydanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, czyli trzy lata kalendarzowe bez jednego dnia.

 

Grunt zabudowany to wciąż grunt

 

Powyżej przedstawione mechanizmy mogą pozwolić podatnikowi na uniknięcie lub przynajmniej wyraźne obniżenie należności podatkowej z tytułu sprzedaży nieruchomości z zyskiem. W przypadku większych kwot należności podatkowych dobrym rozwiązaniem może się okazać konsultacja z prawnikiem lub doradcą podatkowym. Przykład? Osoba, która nabyła prawo własności do gruntu przed 1 stycznia 2009 r., nie zapłaci w 2014 r. podatku od sprzedaży tej nieruchomości wraz z postawionym na niej budynkiem nawet jeśli został on wybudowany w 2013 roku. Nie ma tu znaczenia, że wartość nowopowstałego budynku może być niejednokrotnie wyższa od wartości samej działki. Na korzyść zbywcy działa tu bowiem Kodeks Cywilny, w myśl którego generalną zasadą jest, że wzniesione na gruncie budynki stają się częścią składową gruntu. Data nabycia nieruchomości gruntowej w przyjętym przypadku zwalnia już z podatku od dochodów ze sprzedaży nieruchomości (minął okres pięcioletni. Należy jednak podkreślić, że mechanizm ten ma zastosowanie w przypadku prawa własności do gruntu, a nie działa dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Wzniesienie budynku na działce oddanej w użytkowanie wieczyste powoduje powstanie (nabycie nowej nieruchomości – nieruchomości budynkowej.

 

Bartosz Turek

Lions Bank

Bydgoszcz pożyczki prywatne

Historia krakowskiego rynku najmu sięga zamierzchłych czasów. Już w latach, gdy Kraków…

Tuesday, July 14th, 2015

Kredyt prywatny

Historia krakowskiego rynku najmu sięga zamierzchłych czasów. Już w latach, gdy Kraków funkcjonował jako stolica Polski, każdego roku odwiedzany był przez licznych interesantów, dla których mieszczanie przygotowywali domy. Od momentu powstania Akademii Krakowskiej w prywatnych nieruchomościach właściciele zaczęli przyjmować oprócz tego studiujących żaków. Od tamtego czasu rynek najmu permanentnie się rozwijał.

Mimo olbrzymiej skali krakowskiego rynku najmu, publikacji na ten temat jest niewiele.

Niewielka liczba publikacji wynika m.in. ze sporych trudności w dotarciu do rzetelnych informacji. Aby wypełnić tę lukę, przygotowaliśmy kompletne opracowanie Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy. Aby uświadomić sobie w pełni skalę zjawiska, należy zidentyfikować środowisko najemców i wynajmujących.

Jak wielu jest najemców

Szacujemy, że liczba najemców może wynosić nawet 180 tys. Obliczenia przeprowadzone przez Dział Analiz KRN media opierają się na analizach własnych oraz niezależnych badaniach przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Krakowie. Według Urzędu Miasta w Krakowie, powszechnie udostępniane dane dotyczące liczby osób niezameldowanych na pobyt stały mogą być niedoszacowane, a w Krakowie może zamieszkiwać w ten sposób ok. 100 tys. osób. Osoby te można z dużym prawdopodobieństwem traktować jako najemców. O tym, że rynek najmu w Polsce, w tym również w Krakowie, z roku na rok coraz bardziej się rozwija, świadczą również informacje publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny. Według danych przedstawionych przez Eurostat, w Polsce prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat zwiększył się odsetek osób wynajmujących mieszkania na zasadach rynkowych.

Jak duża jest podaż

Według naszej opinii podaż prywatnych mieszkań na wynajem wynosi ok. 50 tys. lokali. Dokładna liczba jest jednak bardzo trudna do określenia ze względu na brak lub niekompletność ewidencjonowanych źródeł. W określeniu podaży nie można opierać się na danych pochodzących z urzędów skarbowych, gdyż wiele umów na wynajem jest niezgłaszanych. Jedynym dla nas pewnym źródłem jest program POP portalu KRN.pl (elektroniczna baza ofert nieruchomości zamieszczanych przez osoby prywatne zarówno w źródłach prasowych, jak i internetowych. W latach 2011-2013 w ofercie mieszkań na wynajem w Krakowie pojawiło się ok. 70 tys. nowych, unikatowych ogłoszeń. W związku z tym nie można wykluczać, że w rzeczywistości wynajmowanych mieszkań jest znacznie więcej. Co istotne, mimo wielu ofert, stawki za wynajem od wielu lat utrzymują się na podobnym poziomie, a to z kolei świadczy o stałym popycie.

 

Jaki jest poziom cen

Utrzymujące się przez cały rok stałe zainteresowanie najmem przekłada się na stabilny średniowysoki poziom stawek za wynajem. Amplituda cen najmu w latach 2011-2013 była w przypadku krakowskich mieszkań nieznaczna, co stanowi dodatkową zaletę na etapie planowania inwestycji. Przykładowo, za wynajem kawalerki w Krakowie trzeba było w tym okresie zapłacić przeciętnie ok. 1-1,1 tys. zł, a za wynajem lokalu dwupokojowego ok. 1,4-1,5 tys. zł. Wahania cen związane są przede wszystkim ze zjawiskiem sezonowości. Od połowy sierpnia każdego roku, czyli w okresie, w którym studenci poszukują lokum dla siebie na nowy rok akademicki, odnotowywany jest zdecydowany wzrost popytu oraz stawek za wynajem. W okresie powakacyjnym ceny ponownie wracają do stabilnego poziomu. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że ceny najmu były w znacznym stopniu odporne na wahania nawet w warunkach kryzysu na rynku nieruchomości. Koszt wynajmu mieszkania w Krakowie jest mniejszy niż w Warszawie i Wrocławiu. Ceny najmu w stolicy Małopolski są jednak wyższe w odniesieniu do stawek odnotowywanych w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.

 

Czy wynajem się opłaca właścicielom

Tak. Wynajem jest bezpiecznym i opłacalnym źródłem dochodu. Aby najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, należy wynajem mieszkania porównać z inną równie bezpieczną formą inwestowania, jaką jest lokata bankowa. Przy tym porównaniu należy wziąć pod uwagę szczególnie rentowność, odporność na inflację oraz płynność. Porównanie to w sposób zdecydowany wygrywa wynajem nieruchomości [szczegółowe wyliczenie opłacalności inwestycji w lokal pod wynajem zostało opublikowane cz. I, zeszyt 1 publikacji Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy].

 

W porównaniu z nieruchomościami, lokaty bankowe są znacznie mniej odporne na inflacje. Duża odporność nieruchomości na wpływ inflacji wynika ze stałego wzrostu cen mieszkań i domów w długim okresie. Lokaty bankowe charakteryzują się stosunkowo dużą płynnością inwestycji, która wiąże się jednak z ryzykiem utraty dochodu w momencie zerwania lokaty bankowej. W przypadku wynajmu płynność inwestycji jest ściśle związana z rodzajem wynajmowanego lokalu. Zdecydowanie łatwiej bowiem sprzedać mieszkania typowe, adekwatne do aktualnego zapotrzebowania rynkowego.

 

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy najem mieszkania w Krakowie jest opłacalny, warto również dokonać analizy średniego poziomu cen za wynajem. Dane z ostatnich lat potwierdzają, że mimo widocznych wahań na krakowskim rynku nieruchomości, średnie ceny najmu mieszkania pozostają, po wykluczeniu czynników sezonowych, na stabilnym poziomie. Analiza sytuacji na rynku nieruchomości pod wynajem w Krakowie w 2013 roku wskazuje, że największa różnica między średnimi stawkami najmu w tym okresie, w stosunku do 2012 roku, dotyczyła lokali czteropokojowych. W ich przypadku za wynajem w roku 2012 trzeba było zapłacić średnio 2263 zł miesięcznie, w ubiegłym roku natomiast było to ok. 5 proc. mniej, czyli 2157 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że popyt na takie lokale jest stosunkowo nieduży, a to nie mogło pozostać bez wpływu na kształtowanie się cen ich najmu. Jeżeli chodzi o mieszkania jedno-, dwu- lub trzypokojowe, to zanotowane zmiany cen wynajmu były tu nieznaczne – wyniosły średnio kilkadziesiąt złotych. Przykładowo zmiana średnich cen najmu mieszkań jednopokojowych wyniosła (rok do roku zaledwie 22 zł, czyli ok. 2 proc.

 

Analiza średnich cen najmu mieszkań w Krakowie jest również potwierdzeniem sezonowości tutejszego rynku najmu. Okresem spadków cen jest tu niezmiennie od kilku lat trzeci kwartał każdego roku. Ma to związek z tym, że główną grupę najemców w stolicy Małopolski tworzą studenci, którzy aby uniknąć płacenia za wynajem mieszkania w okresie wakacyjnym, poszukiwania lokum na nowy rok akademicki rozpoczynają pod koniec wakacji. Dlatego w tym czasie odczuwalny jest spadek popytu, a wraz z nim także cen.

Z perspektywy najemców, ale także osób posiadających lub zamierzających kupić mieszkanie pod wynajem, istotne znaczenie odgrywa również lokalizacja. Jeśli bowiem przeanalizujemy ceny najmu w poszczególnych częściach administracyjnych miasta, to okazuje się, że różnice w kosztach najmu są bardzo duże. Do najdroższych należą lokale położone w centrum miasta lub w niedalekiej odległości od niego. Pod tym względem niezmiennie od lat najdroższa pozostaje dzielnica Stare Miasto. W roku 2013 za najem mieszkania położonego w jej granicach klienci płacili średnio 1667 zł miesięcznie. W czołówce najdroższych pozostają także Zwierzyniec (1568 zł miesięcznie, Grzegórzki (1502 zł, Krowodrza (1492 zł oraz Bronowice (1418 zł.

 

Stosunkowo wysokie średnie ceny najmu odnotowano również w dzielnicach położonych dalej od ścisłego centrum Krakowa, jednak w pobliżu ważnych ośrodków akademickich. Do tej grupy należały między innymi Dębniki. Tam średnia cena najmu w 2013 roku wyniosła 1357 zł miesięcznie.

 

Osoby, które poszukują mieszkania do wynajmu w Krakowie, a które na rzecz stosunkowo niskiej ceny są w stanie zrezygnować z dobrej lokalizacji, powinny swoje poszukiwania rozpocząć od wschodnich części miasta: Mistrzejowic, Wzgórz Krzesławickich, Bieńczyc czy Nowej Huty. Tam ceny najmu są bowiem najniższe w porównaniu do innych rejonów stolicy Małopolski.

 

Lokalizacja mieszkania w Krakowie ma więc bezpośredni wpływ nie tylko na to, jakie korzyści finansowe będziemy czerpać z tytułu jego wynajmu, ale także, ile trudności będzie sprawiać nam znalezienie nowego najemcy. Jeżeli chodzi o podaż lokali pod wynajem, to w roku 2013 zdecydowanym liderem pod tym względem była dzielnica Prądnik Biały. Oferty zlokalizowanych tu mieszkań na wynajem stanowiły 14 proc. wszystkich ogłoszeń. Na drugim miejscu znalazły się Dębniki (12 proc., a także Stare Miasto (11 proc.. Wysoki wynik odnotowano również w Krowodrzy (9 proc. i Prądniku Czerwonym (7 proc..

Najmniejsza liczba ofert mieszkań na wynajem pojawiała się w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie (0,5 proc.. Niewiele większy wybór miały również osoby, które poszukiwały mieszkania do wynajęcia w granicach Swoszowic (1 proc. oraz Bieńczyc (1,5 proc..

W roku 2013, tak samo jak w okresach poprzednich, wśród ofert mieszkań wystawianych na wynajem dominowały lokale dwupokojowe. Niemal co drugie ogłoszenie dotyczyło mieszkania z tego segmentu. Na drugim miejscu, z prawie o połowę niższym wynikiem, uplasowały się mieszkania jednopokojowe (25 proc.. Niewiele mniej w ofercie lokali na wynajem było w ubiegłym roku mieszkań trzypokojowych (22 proc.. Najmniejszą grupę stanowiły natomiast te czteropokojowe. Udział mieszkań z tej grupy w całkowitej krakowskiej ofercie wyniósł zaledwie 3 proc.

 

Autor: Filip Jurczak, analityk KRN media

 

Źródło: Fragment artykułu opublikowanego w I części publikacji Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy.

Wrocław pożyczki prywatne

Szybki kredyt – Kredyt mieszkaniowy oprocentowanie-kredyt hipoteczny bgż

Monday, July 13th, 2015

Wyznaczona rata została wyliczona dla pożyczki w wysokości 1400 zł przy założeniu minimalnej marży banku. Dla osiągnięcia wysokiej solidności i porównywalności produktów porównywarka kredytów wylicza oprocentowanie formułowane w oparciu o stałą marżę (zysk banku) oraz teraźniejszą, rynkową stawkę WIBOR.

Może to powodować małe różnice w wielkości rat wyszczególnianych w tym czasie przez bank oraz porównywarkę kredytową, lecz pozwala na świadome podjęcie trafnej decyzji o zaciagnięciu kredytu.

Kredyt na urodziny – oferta promocyjna
porównanie kredyt 1400 zł


Wyliczenie dla kredytu w kwocie 1400 zł, okres kredytowania 48 miesięcy

Wysokość raty 38.15  PLN

Oprocentowanie nominalne 9.00  %

Oprocentowanie rzeczywiste 14.76  %

Prowizja 9.50  %

Opłata administracyjna 0.00  %

Ubezpieczenie kredytu 0.00  %

Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00 %

    Informacje dodatkowe:
  • Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu
  • Bank nie bierze prowizji za udzielenie kredytu
  • Użytkownik może skorzystać z propozycji specjalnej wyłącznie w miesiącu, w którym ma urodziny
  • Maksymalna suma pożyczki wynosi 100 tys. zł

Sprawdź – kredyty bez sprawdzania zdolności kredytowejPrzeprowadź porównanie na kalkulatorze kredytowym

Ze statystyk wynika, że ubiegły rok okazał się pod względem liczby transakcji na rynku nie…

Tuesday, June 23rd, 2015

Darmowe ogloszenia
Ze statystyk wynika, że ubiegły rok okazał się pod względem liczby transakcji na rynku nieruchomości nie tylko lepszy od 2012, ale także porównywalny z rekordowym rokiem 2007. W roku bieżącym następuje dalsze ożywienie i jest to dobry czas zarówno dla deweloperów, jak i potencjalnych klientów. Już pierwsza połowa roku zakończyła się dobrymi wynikami, a co za tym idzie, na rynku pojawiają się nowe inwestycje, a istniejące są rozbudowywane o kolejne etapy.

Dynamiczny wzrost

Według danych publikowanych przez GUS, w pierwszych pięciu miesiącach roku wydano pozwolenia na budowę ponad 61 tys. mieszkań, czyli o 14,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 23,8 proc.

Większość firm deweloperskich zarejestrowała zwiększenie liczby transakcji. – Już w minionym roku zanotowaliśmy wyraźny wzrost sprzedaży. Tendencja utrzymuje się. Klienci najczęściej wybierają domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, chociaż także największe i najdroższe domy wolnostojące cieszą się dużym zainteresowaniem. Atrakcyjna pod wieloma względami oferta, portfolio zrealizowanych z powodzeniem obiektów i wieloletnie doświadczenie rynkowe – to według naszej firmy recepta na sukces – mówi Dawid Sztandera, prezes zarządu firmy Novum Plus, która w podpoznańskim Lusówku realizuje Osiedle Rozalin.

 

Zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości można było zaobserwować m.in. podczas poznańskiej odsłony Targów Mieszkań i Domów. Przedsięwzięcie, które odbywa się we wrześniu i październiku, w największych polskich miastach, jest obowiązkową imprezą dla wszystkich tych, którzy planują zakup własnego lokum. – Targi umożliwiają rozeznanie się w sytuacji na rynku nieruchomości i zapoznanie się z ofertą większości deweloperów z danego regionu. Do uczestnictwa zachęca szeroki wybór ofert firm budujących zarówno na terenie miasta, jak i okolic, możliwość bezpośredniej rozmowy z deweloperami, a także z doradcami finansowymi i pośrednikami obrotu nieruchomości -komentuje Dawid Sztandera, prezes zarządu firmy Novum Plus.

 

Źródła ożywienia

Jakie są przyczyny ożywienia na pierwotnym rynku nieruchomości? Jednym z powodów, dla których zainteresowanie inwestycjami deweloperskimi wzrosło i nadal będzie wzrastało, jest wprowadzenie wraz z nowym rokiem rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, który przewiduje pomoc państwa tylko wtedy, gdy decydujemy się na zakup nowo wybudowanego mieszkania lub domu. – Młodzi ludzie mogą liczyć na dość dużą pomoc, w zależności od liczby dzieci, państwo dopłaci do kredytu od 10 do 20 proc. ceny kupowanej nieruchomości – mówi Aleksandra Gruszczyńska, doradca finansowy.

 

Na wzrost sprzedaży mieszkań ma również wpływ fakt, że od stycznia bieżącego roku weszła w życie znowelizowana Rekomendacja S, która dotyczy reguł przydzielania kredytów hipotecznych. – Od początku roku na przyznanie kredytu możemy liczyć tylko wtedy, gdy posiadamy minimum 5 proc. wkładu własnego. Z roku na rok wkład będzie musiał być coraz większy, aż w roku 2017 wyniesie 20 proc. Ponadto kredyt będzie można wziąć na maksymalnie 35 lat – dodaje ­­­­­Aleksandra Gruszczyńska.

 

Poza bardziej liberalną polityką banków i niskimi stopami procentowymi, które zwiększają dostępność kredytów, do zakupu zachęcają także stabilne i relatywnie niskie ceny nieruchomości. Z zestawień wynika, że średnia kwota, jaką trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania w stanie deweloperskim w Poznaniu wynosi ok. 4800 zł brutto. Kilka miesięcy wcześniej cena ta była średnio o 1000 zł wyższa. Jeszcze mniej zapłacimy za nieruchomość pod Poznaniem. Na Osiedlu Rozalin w Lusówku można kupić połowę bliźniaka (82 mkw. z działką o wielkości 239 mkw. za około 270 tys. zł.

Zestawienie tanich pożyczek

Już 29 września 2010 r. baza hotelowa w Katowicach powiększy się o Be…

Tuesday, June 16th, 2015

Darmowe ogłoszenia 24

Już 29 września 2010 r. baza hotelowa w Katowicach powiększy się o Best Western Premier Katowice****. Czterogwiazdkowy obiekt zostanie oficjalnie uruchomiony pod marką Best Western – największej sieci hotelowej na świecie. Jest to pierwszy hotel pod tym szyldem otwarty w stolicy województwa śląskiego i piąty w Polsce.

Obecna od ponad 10 lat w Polsce sieć hotelowa Best Western posiada już 4 obiekty na terenie kraju. Nowy hotel w Katowicach należy do klasy Premier, marki charakteryzującej się podwyższonym standardem wyposażenia i obsługi. Best Western Premier Katowice**** położony jest blisko centrum Katowic i Chorzowa oraz lotniska w Pyrzowicach. Oferowany wachlarz usług powstał z myślą o klientach odwiedzających obiekt w celach zarówno turystycznych, jak i biznesowych.

- Cieszymy się, że nowy hotel pod marką Best Western uda się uruchomić właśnie w Katowicach – mówi Saija Kekkonen, CEO sieci Best Western na Finlandię, kraje Bałtyckie i Polskę – To coraz ważniejszy ośrodek biznesowy, stale zyskujący też pod względem turystycznym. Liczymy, że hotel zdobędzie dużą popularność z uwagi na ciekawy wystrój jak i atrakcyjne położenie.

Właśnie zakończony proces renowacji hotelu i dostosowywania do wymagań sieci Best Western obejmował nową aranżację pięter, przestrzeni ogólnodostępnych oraz zmianę rodzaju i zakresu oferowanych usług. Hotel posiada 168 klimatyzowanych pokoi, restaurację Best Berry, Lemon Bar, centrum konferencyjne oraz studio fitness. Do dyspozycji odwiedzających oddano także bezpłatny bezprzewodowy internet w całym obiekcie, całodobowy room service oraz jedyną w Katowicach bibliotekę hotelową. Dla gości hotelowych dostępny jest także bezpłatny parking dla samochodów i autokarów. W nowym obiekcie znajdzie pracę ponad 50 osób.

Źródło: Ciszewski Public Relations

Darmowe ogłoszenia samochodowe

Grupa Ubezpieczeniowa Europa w 2013 r. podwoiła sprzedaż wobec poprzedniego roku do rek…

Monday, June 1st, 2015

Pożyczka online

Grupa Ubezpieczeniowa Europa w 2013 r. podwoiła sprzedaż wobec poprzedniego roku do rekordowego poziomu prawie 2,1 mld. zł (wg MSR i osiągnęła 108 mln. zł zysku. Siłą napędową wzrostu przychodów była wyspecjalizowana oferta dla sektora MSP oraz ubezpieczenia, zarówno z segmentu majątkowego jak i życiowego, sprzedawane z krótkoterminowymi produktami bankowymi: kredytami ratalnymi i gotówkowymi. Główne źródło sukcesu biznesowego spółek Europy stanowi niezmiennie współpraca z bankami.

Grupa Europa zanotowała bardzo wysokie wzrosty sprzedaży, których osiągnięcie jest szczególnie wyróżniające na tle rynku zmagającego się ze zmiennymi uwarunkowaniami makro- i mikroekonomicznym.

 

Spółka majątkowa zebrała prawie 712 mln. zł składki (wg MSR i PSR oraz wypracowała niemal 41 mln. zł zysku. TU na Życie Europa S.A. sprzedało polisy za prawie 1,4 mld. zł (wg MSR i odpowiednio za prawie 1,8 mld. zł wg PSR, zarabiając ponad 67 mln. zł. W sumie obie firmy zwiększyły łączny przypis (wg MSR aż 2-krotnie.

 

- O naszym sukcesie świadczy znacznie wyższe tempo wzrostu przypisu składki w porównaniu z całością rynku ubezpieczeniowego. Potrafimy dostrzec pojawiające się nisze produktowe, takie jak np. ubezpieczenia dla małego i średniego biznesu i poprzez szybkie wprowadzenie nowej oferty produktowej stajemy się dostawcą innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych – mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

 

Wolumen sprzedaży ubezpieczeń dla MSP wzrósł w spółce majątkowej aż 6-krotnie. Produkty dla małych i średnich przedsiębiorstw stały się tym samym wiodącą linią biznesową w strukturze sprzedaży TU Europa. W ubiegłym roku spółka wprowadziła na rynek nowatorskie ubezpieczenie stabilności finansowej przedsiębiorców, zabezpieczające kontrahentów przedsiębiorcy na wypadek nagłych zdarzeń, takich jak upadłość firmy, uniemożliwiających regulowanie zobowiązań. To jedyny taki produkt na rynku MSP. Inne autorskie nowości, wdrożone przez Europę i zapewniające ochronę ubezpieczeniową temu segmentowi, to ubezpieczenie od utraty zysku i ubezpieczenie od upadłości kredytobiorców.

 

Dynamicznie rozwija się także sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez TU Europa i TU na Życie Europa do kredytów ratalnych i gotówkowych. Składka przypisana brutto z tej linii wzrosła w spółce życiowej o 75 proc., a w spółce majątkowej niemal o połowę.

- Otwarcie banków w zakresie udzielania kredytów konsumpcyjnych, spowodowane wejściem w życie zmodyfikowanej rekomendacji T, ożywiło ten segment rynku. Wraz z tym mogliśmy zaproponować konkurencyjną ofertę ubezpieczeń dla klientów, korzystających z kredytów ratalnych i gotówkowych – wyjaśnia prezes Jacek Podoba.

W spółce życiowej istotny udział w wielkości sprzedaży mają ubezpieczenia o charakterze strukturyzowanym. W minionym roku TU na Życie Europa wprowadziło na rynek 25 subskrypcji tego typu produktów. Ponadto klienci Europy korzystają już ze 120. funduszy UFK, opartych o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne.

 

W ub.r. Grupa Europa nawiązała także współpracę m.in z operatorami sieci komórkowych. Abonenci korzystają już z ubezpieczenia turystycznego, polisy od utraty stałego źródła dochodów oraz czasowej niezdolności do pracy, a klienci jednej z sieci sprzedaży sprzętu RTV i AGD z przedłużonych gwarancji.

 

Rok 2013 to czas wdrażania nowej strategii biznesowej w Grupie Europa. Jednym z priorytetów było wzmocnienie działań prokonsumenckich, podnoszących komfort osób korzystających z ubezpieczeń Europy. Grupa wprowadziła m.in. ankiety umożliwiające precyzyjne dopasowanie produktów do profilu klienta. Innym krokiem Europy poprawiającym jakość i szybkość kontaktu z firmą było udostępnienie możliwości zgłaszania reklamacji przez internet oraz uruchomienie narzędzia do zgłaszania szkód online, które cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Za jego pośrednictwem do spółki majątkowej wpływa już niemal 1/3 wszystkich zgłoszeń. Efektem działań w zakresie proklienckim było m.in. zajęcie przez TU Europa 2. miejsca w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2013. Głównym kryterium oceny była tam jakość posprzedażowej obsługi klientów.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa jest częścią Talanx International i Meiji Yasuda, jednych z największych firm na globalnym rynku ubezpieczeniowym. Specjalizuje się ubezpieczeniach sprzedawanych w powiązaniu z ofertą bankową. Ściśle współpracuje z sektorem finansowym w Polsce, w tym z wiodącymi bankami oraz dużą grupą pośredników finansowych.

alicja.hamkalo at tueuropa dot pl

Źródło: TU Europa

Pożyczka przez Internet

Kalkulator kredytu – Money.pl kalkulator kredytowy-kredyt rodzina na swoim kalkulator

Sunday, May 17th, 2015

Cena kredytu zależy od wielu czynników : oprocentowania, prowizji, rodzaju spłaty. Prowizja ściągana jest na początku okresu kredytowania, a kredytobiorcy nierzadko decydują się włączyć do pożyczanej kwoty. Odsetki to wynagrodzenie banku za wypożyczony kapitał.

W każdej racie kredytu spłacamy: część zadłużenia oraz odsetki. Najpopularniejsze formuły spłaty to raty stałe i malejące. W racie równej kwota kapitału i odsetek jest stale taka sama. Zmieniają się tylko proporcje składników – najpierw przewagę mają odsetki, a na koniec kapitał. W ratach malejących za każdym razem spłacamy tyle samo kapitału, a zmenia się wielkość odsetek. Maleje ona z upływem czasu, gdyż do spłaty pozostaje coraz mniej zadłużenia.

Kalkulator kredytu pozwala sporządzić scenariusz spłaty dla rat równych lub malejących oraz zorientować się, jak wiele zapłacimy za pożyczany pieniądz. Dowiesz się dzięki niemu, jaka będzie wysokość odsetek płaconych w każdej racie oraz ile długu pozostanie do spłaty po uregulowaniu każdej płatności.

Kalkulator kredytów


PLN


miesięcySygma Bank, jeden z czołowych graczy na rynku kredytów konsumenckich w Polsce, rozwija…

Friday, May 8th, 2015

Pożyczka przez Internet

Sygma Bank, jeden z czołowych graczy na rynku kredytów konsumenckich w Polsce, rozwija program lojalnościowy  i rabatowy, kierując swoją ofertę do klientów korzystających z kart kredytowych oraz zapraszając kolejnych partnerów – sieci handlowe – do współpracy.

Jeden z największych wydawców kart kredytowych w Polsce rozwija swój program lojalnościowy oraz rabatowy – Sygma Bonus. Klienci banku posiadający jego karty kredytowe mogą w ramach tego programu korzystać ze zniżek i rabatów oraz zdobywać punkty za płatności dokonywane kartami kredytowymi. Punkty z kolei mogą zostać wymienione na atrakcyjne nagrody. W gronie partnerów programu rabatowego znajdują się m.in. tak uznane marki jak WITTCHEN , RTV EURO AGD, drogerie Dayli, Kakadu, Merlin.pl, Answear.com, Monnari, czy Empik School. Pełna lista partnerów obejmuje łącznie ponad 40 marek, a liczba punktów handlowych, w których można uzyskać rabat przy płatności kartą kredytową Sygma Banku, to bez mała 2 000 placówek w całym kraju.

Bank regularnie przygotowuje akcje specjalne dla użytkowników programu Sygma Bonus. Do końca kwietnia klienci mogą korzystać z rabatów przygotowanych wspólnie z 12 partnerami programu, wśród których znalazły się m.in. sieć odzieżowa KappAhl, perfumeria Douglas.pl, Komputronik, drogerie Dayli, Martes Sport, czy Kakadu. Klienci banku mogą również uzyskać 1 000 pkt. w programie lojalnościowym płacąc kartą kredytową w kwietniu w sklepie internetowym RTV EURO AGD, a przy okazji zakupów w sklepach sieci Żabka i Freshmarket zyskują podwójną liczbę punktów. W katalogu programu pojawiła się nowa kategoria nagród – vouchery zakupowe od Telepizzy, Dayli, Answear.com, WITTCHEN oraz Merlin.pl.  

 

Ilość nowości w programie Sygma Bonus powoduje, że staje się on coraz bardziej masowy, a klienci mają wybór ofert w postaci rabatów i zniżek oraz promocyjnych punktów. Oparcie programu Sygma Bonus o kart kredytowe Sygma Banku – jednego z największych ich wydawców w Polsce – powoduje, że obecność w programie staje się atrakcyjna nie tylko dla naszych klientów, ale również dla partnerów biznesowych – sieci handlowych. Stąd kolejni nowi partnerzy oraz nowe wspólne akcje. – mówi Iwona Mizdra, kierownik ds. programów partnerskich Sygma Bonus.

 

W kwietniu 2015 r. do programu Sygma Bonus dołączyli nowi partnerzy rabatowi – sklep internetowy Dekoria.pl oraz sieć pizzerii Pizza Dominium. Bank planuje pozyskanie kolejnych partnerów do programu oraz wprowadzenie nowych form komunikacji pozwalających na łatwe uzyskiwanie zniżek przez klientów. Jak twierdzą w Sygma Banku, duży portfel kart kredytowych oraz naturalne dla klientów poszukiwanie najlepszych ofert zakupowych powodują, że program Sygma Bonus staje się coraz bardziej atrakcyjny dla partnerów banku – mniejszych i większych sieci handlowych.  

 

W Sygma Bonus po prostu się jest. Wystarczy zostać klientem banku i dzięki posiadaniu karty kredytowej mamy automatyczny dostęp do programu, bez konieczności podawania po raz kolejny swoich danych, logowania się do innej platformy niż bankowa, czy wreszcie – wyrabiania innej nowej karty, typowej dla pozostałych programów na rynku. Automatyzm, wygoda i duża ilość znanych partnerów to cechy na pewno wyróżniające program Sygma Bonus. Będziemy go rozwijać, pracując zarówno nad ofertami z obecnymi partnerami, jak i zapraszając do współpracy kolejnych partnerów biznesowych, z którymi wspólnie dotrzemy do klientów. – mówi Artur Gaj, zarządzający programami lojalnościowymi i komunikacją w Sygma Banku.

 

Dodatkowe informacje o programie Sygma Bonus na stronie www.sygmabonus.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/SygmaBonus .

Źródło: Sygma Bank

Kalkulator wysokości rat

Za duże mieszkanie ma ponad 7 na 10 Belgów, Irlandczyków i Cypryjczyków. Inaczej jest w…

Sunday, April 12th, 2015

Porównaj kredyty

Za duże mieszkanie ma ponad 7 na 10 Belgów, Irlandczyków i Cypryjczyków. Inaczej jest w Polsce, gdzie większość osób mieszka w za małych domach lub mieszkaniach – wynika z danych Eurostatu.

 

Singiel mający do dyspozycji przynajmniej 3-pok. mieszkanie czy rodzina z dwójką dzieci mająca lokal z co najmniej pięcioma pokojami – tak dobre warunki mieszkaniowe są niemal standardem w wielu krajach tzw. starej Unii. W Polsce nadmiar powierzchni to rzadko dostępny luksus. Zgodnie z danymi europejskiego urzędu statystycznego, za duże mieszkanie ma w Polsce tylko jedna osoba na 9.

 

26 miejsce w Europie

Obliczony dla Polski odsetek 11,3% osób mających do dyspozycji zbyt duże mieszkanie należy do najniższych w Europie. Na 31 przebadanych krajów mniej osób mieszka w dużych mieszkaniach w 5 krajach: Grecji (9,8%, Bułgarii (9,4%, Chorwacji (7,9%, na Węgrzech (7,4 i w Rumunii (4,9%. Średnia dla Unii pokazuje natomiast, że aż co trzeci (34,2% mieszkaniec wspólnoty ma do dyspozycji nieruchomość o większej niż standard liczbie pokoi. Aż w 10 krajach więcej niż połowa osób ma do dyspozycji dużą nieruchomość, a w Belgii, Irlandii i na Cyprze w za dużych mieszkaniach żyje ponad 7 obywateli na 10.

 

Standard mieszkaniowy wg Eurostatu

Za duża nieruchomość, to wg europejskiego urzędu statystycznego na przykład trzypokojowe lokum zamieszkane przez singla lub parę czy czteropokojowe mieszkanie lub dom, w którym żyje rodzina z dzieckiem. Chodzi więc o nieruchomość, w której gospodarstwo domowe ma do dyspozycji więcej pokoi niż europejski standard. Ten z grubsza zakłada, że w każdym mieszkaniu powinien być pokój dzienny plus sypialnia dla każdej osoby lub pary. Z założenia więc każda kawalerka o ile jest zamieszkana jest nieruchomością przeludnioną, a dopiero dwupokojowe mieszkanie spełnia europejski standard o ile mieszka w nim singiel lub para. Idąc dalej, żeby singiel lub para mieli wg europejskich statystyk za duże mieszkanie, musieliby dysponować przynajmniej trzema pokojami.

 

Europejski standard zakłada, że mieszkanie lub dom powinno składać się z jednego pokoju wspólnego (np. dzienny pokój, salon czy jadalnia, a ponadto:

1 jednego pokoju dla pary tworzącej gospodarstwo domowe,

2 jednego pokoju dla każdej samotnej osoby pełnoletniej,

3 jednego pokoju dla dwójki dzieci o tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat,

4 jednego pokoju dla osoby w wieku od 12 do 17 lat, jeśli nie została uwzględniona w powyższych

punktach,

5 jednego pokoju dla dwójki dzieci poniżej 12 roku życia.

 

Im wyższe zarobki, tym większa przestrzeń

W oczywisty sposób najlepsze warunki mieszkaniowe mają obywatele bogatych krajów Unii, do którego to grona Polska się nie zalicza. Podobnie jest w skali naszego kraju – wysokość osiąganych zarobków ma spory wpływ na warunki mieszkaniowe. Potwierdzają to dane Eurostatu, które dzielą całe społeczeństwo na 5 grup pod względem osiąganych dochodów. Z podziału tego wynika, że 20% Polaków o najwyższych dochodach miało w 2013 roku do dyspozycji ponad 33,3 tys. zł na osobę. Z drugiej strony 20% osób o najniższych dochodach osiągnęło roczny dochód per capita niższy niż 13,8 tys. zł. Efekt? 18,4% z wyznaczonej grupy najbogatszych Polaków mieszka wg Eurostatu w za dużych mieszkaniach, podczas gdy na taki luksus pozwala sobie tylko 6,3% z grupy najbiedniejszych. Różnica jest więc aż trzykrotna.

 

Najemcy nie wydają więcej niż potrzebują

Bardzo ciekawe są też statystyki europejskie na temat wielkości mieszkań zajmowanych przez właścicieli i najemców. Wynika z nich, że ci pierwsi aż 20 razy częściej (11,9% vs 0,6% mieszkają w za dużych domach lub mieszkaniach niż najemcy. Powodem może być z jednej strony fakt, że nad Wisłą najem traktowany jest raczej jako stan przejściowy w drodze do zakupu własnego M, a więc najemcy ograniczają wydatki na czynsz poprzez wynajmowanie stosunkowo małych mieszkań. Z drugiej strony warto pamiętać, że zamiana mieszkania wynajmowanego na inne trwać może zaledwie kilka dni czy tygodni, co w przypadku sprzedaży i zakupu innego lokum wydłuża się przynajmniej kilkukrotnie. W efekcie właściciele rzadko decydują się na czasochłonną i kosztowną zmianę lokum – i to nawet wtedy, gdy staje się ono zbyt duże jak na bieżące potrzeby, a więc np. po wyprowadzeniu się z domu dorosłych już dzieci.

 

W dużych miastach mieszkania rzadziej są za duże

Reasumując, duże mieszkania są więc w Polsce domeną osób lepiej zarabiających, które stać na zakup nieruchomości, ale to nie wszystko. Kolejną grupą żyjącą w lepszych niż przeciętna warunkach mieszkaniowych są osoby mieszkające poza największymi miastami. Jak bowiem wynika z danych Eurostatu w Polsce jedynie 7,4% mieszkańców dużych miast mieszka w za dużych mieszkaniach, podczas gdy w mniejszych miejscowościach odsetek ten rośnie do 12,7%, a na wsiach do 13,4%. Powód jest prosty – ceny nieruchomości są niższe na obszarach słabiej zurbanizowanych.

 

Bartosz Turek, Lions Bank

Oblicz ratę kredytu