Archive for the ‘General’ Category

Po?yczka za darmo na 30 dni lista po?yczek za 0 z?

Monday, August 22nd, 2016

bezp?atne chwilówki online

Poni?szy ranking zawiera oferty niektórych firm, które udzielaj? po?yczki za 0 z?. Pami?taj, ?e propozycja „pierwsza po?yczka za 0 z?” dotyczy jedynie pierwszej po?yczki.

Inne po?yczki za 0 z? znajdziesz w porównaniu na portalu pozyczka-ogloszenia.pl


Pierwsza pozyczka: 2000 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 1000 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 2500 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Koszt po?yczki 500 z? wynosi 150 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 1600 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 5000 z?. Pierwsza po?yczka 0 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 1500 z?. Pierwsza po?yczka 0 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y

Udziele po?yczki prywatnie – og?oszenia finansowe

Po?yczka prywatna

Szukasz po?yczki prywatnej, umie?? swoje og?oszenie, mmo?esz poda? najwa?niejsze parametry po?yczki takie jak cel i kwota. Masz pieni?dze i chcesz na nich zarobi?? Mo?esz zainwestowa? w po?yczki prywatne. Sprawd? najnowsze og?oszenia osób potrzebuj?cych po?yczki.

Udziele po?yczki prywatnie

Po?yczka za darmo na 60 dni lista po?yczek darmochych

Monday, August 22nd, 2016

po?yczka za darmo 0

Poni?sze zestawienie zawiera propozycje niektórych firm, które udzielaj? po?yczki za darmo. Pami?taj, ?e oferta „pierwsza po?yczka za darmo” dotyczy wy??cznie pierwszej chwilówki.

Pozosta?e chwilówki za 0 z? odnajdziesz w zestawieniu na portalu pozyczka-ogloszenia.pl


Pierwsza pozyczka: 2000 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 1000 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 2500 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Koszt po?yczki 500 z? wynosi 150 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 1600 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 5000 z?. Pierwsza po?yczka 0 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 1500 z?. Pierwsza po?yczka 0 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y

Po?yczka prywatna – og?oszenia finansowe

Udziel? po?yczki prywatnej szybko

Szukasz po?yczki prywatnej, umie?? swoje og?oszenie, mmo?esz poda? najwa?niejsze parametry po?yczki takie jak cel i kwota. Masz pieni?dze i chcesz na nich zarobi?? Mo?esz zainwestowa? w po?yczki prywatne. Sprawd? najnowsze og?oszenia osób potrzebuj?cych po?yczki.

Prywatne po?yczki

Po?yczka na o?wiadczenie – najlepsze porównanie

Monday, August 15th, 2016

Jak uzyska? chwilówk? bez BIK? Wystarczy zg?osi? si? do firmy udzielaj?cej po?yczki bez bik dla zad?u?onych. Jak to mo?liwe, ?e firmy te przyznaj? po?yczki jakich w ?adnym banku nie dostaniesz? Firmy po?yczkowe dzia?aj? na innych regu?ach ni? banki, nie musz? si? stosowa? do prawa bankowego i st?d pro?ciej w nich dosta? po?yczk?.

Firmy pozabankowe, które udziel? szybki kredyt bez zdolno?ci nie sprawdzaj? w pe?ni mo?liwo?ci finansowych mo?liwego po?yczkobiorcy tworz?c tym samym prostsze do spe?nienia warunki dla osób, które maj? k?opoty ze zdolno?ci? kredytow? i s? w rejestrze BIK. Aby zdobyc po?yczk? wystarczy tylko posiada? wa?ny dowód osobisty oraz konto w banku, na jakie gotówka zostanie przekazana.

Oprocentowanie pozyczek pozabankowych jest wy?sze ani?eli oprocentowanie kredytów bankowych, lecz nowy klient mo?e liczy? cz?sto na pierwsza po?yczk? kompletnie za darmo. Firmy po?yczkowe aby zach?ci? do swojej pozyczki s? gotowe zrezygnowa? z prowizji i odsetek w zwi?zku z tym nowy petent ma szans? na ca?kowicie bezp?atna po?yczk?.

Nale?y jednak pami?ta?, ?e je?eli po?yczka nie zostanie oddana w wyznaczonym, terminie b?d? naliczone odsetki i prowizjia. Pierwsza pozyczka mo?e by? zupe?nie bezp?atna pod warunkiem ?e zostanie sp?acona w wyznaczonym czasie.

Spis firm w których dostaniesz po?yczki bez bik dla zad?u?onychPo?yczka pozabankowa – Kredito24


+ Kredito24 • Bez 
zb?dnych
 dokumentów
- 100% online

 • Szybko i ?atwo

 • Zapro? swoich znajomych i odbierz 200 z? zni?ki.
Otwórz formularz wniosku

Szybka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – INCREDIT


+ INCREDIT • Pieni?dze nawet w 15 minut!

 • Do 24 miesi?cy

 • Nawet do 5000z?*
Zobacz szczegó?y

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – Net credit


+ Net credit • Szybka po?yczka nawet do 3000 z?

 • Po?yczka w ci?gu godziny, bez por?czycieli i zastawu

 • Dost?pna przez internet
Zobacz szczegó?y

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Asa Kredyt


+ Asa Kredyt • Kwota kredytu od 1000 do 2000 z?

 • Bez zabezpiecze? i por?cze?

 • Prosta i szybka procedura kredytowa
Aplikuj o po?yczk?

Po?yczka przez internetPo?yczka pozabankowa – Ekspres Kasa


+ Ekspres Kasa • Pierwsza po?yczka do 1500 z? za 0 z?

 • Pieni?dze szybko na Twoim koncie

 • Wygodna sp?ata na 15, 30 a nawet 60 dni
Z?ó? wniosek

Po?yczka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – Vivus


+ Vivus • We? do 1600 z? i oddaj tyle samo

 • Pierwsza po?yczka za darmo!
Aplikuj o po?yczk?

Po?yczka onlinePo?yczka pozabankowa – Sms Kredyt


+ Sms Kredyt • Po?yczka dost?pna w kilka minut

 • Oszcz?dno?? czasu

 • Bez wychodzenia z domu
Sprawd?

Szybka po?yczkaPo?yczki pozabankowe – VIA SMS


+ VIA SMS • Do 2000 z?*

 • Minimum formalno?ci

 • Bez wychodzenia z domu
Wnioskuj o po?yczk?

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Szybka Moneta


+ Szybka Moneta • Pierwsza po?yczka za 0%

 • Szybka decyzja bez zb?dnych formalno?ci
Zobacz szczegó?y

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Sms 365


+ Sms 365 • Bez dodatkowych zabezpiecze?

 • Szybka decyzja o przyznaniu po?yczki

 • Zawarcie umowy drog? elektroniczn? lub pocztow?
Zobacz wi?cej

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Hapi Po?yczki


+ Hapi Po?yczki • Po?yczka od 1500 z? do 7500 z?

 • Okres sp?aty od 3 do 24 miesi?cy

 • Sprawd? ofert?!
Aplikuj o po?yczk?

Chwilówka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Po?yczkomat.pl


+ Po?yczkomat.pl • Szybka po?yczka przez Internet

 • Termin sp?aty do 31 dni.

 • Gwarantujemy szybki przelew na konto!
Wnioskuj o po?yczk?

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – Credy


+ Credy • Szybka po?yczka online na dowolny cel

 • Wyp?ata na Twoje konto

 • Bez zb?dnych formalno?ci
Otwórz formularz wniosku

Po?yczka onlinePo?yczka pozabankowa – Credit Star


+ Credit Star • Zaci?ganie po?yczki w Creditstar jest szybkie i proste.

 • Z?o?enie wniosku zajmuje najwy?ej 10 minut.

 • Przejrzyste warunki udzielania po?yczki
Aplikuj o po?yczk?

Chwilówka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – CASHSPORT


+ CASHSPORT • Gwarancja Najta?szej Po?yczki

 • Maksymalna kwota pierwszej po?yczki to 500 PLN, kolejnej do 1000 PLN.
Zobacz szczegó?y

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – netGotówka


+ netGotówka • Bez telefonów do pracodawców. Bez ukrytych kosztów.

 • Przyjazne chwilówki on-line. Bez wychodzenia z domu.
Zobacz wi?cej

Szybka po?yczka

Po?yczka na o?wiadczenie – najlepsze zestawienie

Monday, August 15th, 2016

Jak dosta? chwilówk? bez BIK? Nale?y uda? si? do firmy udzielaj?cej pozyczki bez bik i krd. Jak to mo?liwe, ?e firmy te daj? po?yczki jakich w ?adnym banku nie uzyskasz? Firmy po?yczkowe funkcjonuj? na innych zasadach ni? banki, nie musz? si? stosowa? do prawa bankowego i st?d pro?ciej w nich zdoby? po?yczk?.

Firmy pozabankowe, które udziel? szybki kredyt bez zdolno?ci nie sprawdzaj? w pe?ni mo?liwo?ci finansowych potencjalnego po?yczkobiorcy tworz?c tym samym prostsze do spe?nienia warunki dla osób, które maj? k?opoty z histori? kredytow? i znajduj? si? w rejestrze BIK. A?eby zdobyc po?yczk? wystarczy zaledwie posiada? wa?ny dowód osobisty oraz konto w banku, na które gotówka zostanie przekazana.

Oprocentowanie chwilówek jest wy?sze ni? oprocentowanie kredytów bankowych, jednak?e nowy odbiorca mo?e liczy? cz?sto na pierwsza po?yczk? ca?kowicie za darmo. Firmy po?yczkowe aby zach?ci? do swojej oferty s? gotowe zrezygnowa? z prowizji i odsetek st?d nowy interesant ma szans? na absolutnie bezp?atna chwilówk?.

Powinno si? jednak pami?ta?, ?e je?eli po?yczka nie zostanie oddana w wyznaczonym, czasie b?d? naliczone odsetki i prowizjia. Pierwsza chwilówka mo?e by? ca?kiem bezp?atna je?eli zostanie sp?acona w ustalonym terminie.

Ranking firm w których dostaniesz szybki kredyt bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Kredito24


+ Kredito24 • Bez 
zb?dnych
 dokumentów
- 100% online

 • Szybko i ?atwo

 • Zapro? swoich znajomych i odbierz 200 z? zni?ki.
Sprawd?

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – INCREDIT


+ INCREDIT • Pieni?dze nawet w 15 minut!

 • Do 24 miesi?cy

 • Nawet do 5000z?*
Otwórz formularz wniosku

Po?yczka przez internetPo?yczka pozabankowa – Net credit


+ Net credit • Szybka po?yczka nawet do 3000 z?

 • Po?yczka w ci?gu godziny, bez por?czycieli i zastawu

 • Dost?pna przez internet
Z?ó? wniosek

Po?yczka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – Asa Kredyt


+ Asa Kredyt • Kwota kredytu od 1000 do 2000 z?

 • Bez zabezpiecze? i por?cze?

 • Prosta i szybka procedura kredytowa
Otwórz formularz wniosku

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Ekspres Kasa


+ Ekspres Kasa • Pierwsza po?yczka do 1500 z? za 0 z?

 • Pieni?dze szybko na Twoim koncie

 • Wygodna sp?ata na 15, 30 a nawet 60 dni
Wnioskuj o po?yczk?

Szybka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – Vivus


+ Vivus • We? do 1600 z? i oddaj tyle samo

 • Pierwsza po?yczka za darmo!
Zobacz wi?cej

Po?yczka onlinePo?yczka pozabankowa – Sms Kredyt


+ Sms Kredyt • Po?yczka dost?pna w kilka minut

 • Oszcz?dno?? czasu

 • Bez wychodzenia z domu
Wnioskuj o po?yczk?

Po?yczka przez internetPo?yczki pozabankowe – VIA SMS


+ VIA SMS • Do 2000 z?*

 • Minimum formalno?ci

 • Bez wychodzenia z domu
Zobacz szczegó?y

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Szybka Moneta


+ Szybka Moneta • Pierwsza po?yczka za 0%

 • Szybka decyzja bez zb?dnych formalno?ci
Aplikuj o po?yczk?

Szybka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – Sms 365


+ Sms 365 • Bez dodatkowych zabezpiecze?

 • Szybka decyzja o przyznaniu po?yczki

 • Zawarcie umowy drog? elektroniczn? lub pocztow?
Otwórz formularz wniosku

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Hapi Po?yczki


+ Hapi Po?yczki • Po?yczka od 1500 z? do 7500 z?

 • Okres sp?aty od 3 do 24 miesi?cy

 • Sprawd? ofert?!
Wnioskuj o po?yczk?

Po?yczka przez internetPo?yczka pozabankowa – Po?yczkomat.pl


+ Po?yczkomat.pl • Szybka po?yczka przez Internet

 • Termin sp?aty do 31 dni.

 • Gwarantujemy szybki przelew na konto!
Aplikuj o po?yczk?

Po?yczka przez internetPo?yczka pozabankowa – Credy


+ Credy • Szybka po?yczka online na dowolny cel

 • Wyp?ata na Twoje konto

 • Bez zb?dnych formalno?ci
Wnioskuj o po?yczk?

Po?yczka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – Credit Star


+ Credit Star • Zaci?ganie po?yczki w Creditstar jest szybkie i proste.

 • Z?o?enie wniosku zajmuje najwy?ej 10 minut.

 • Przejrzyste warunki udzielania po?yczki
Otwórz formularz wniosku

Po?yczka przez internetPo?yczka pozabankowa – CASHSPORT


+ CASHSPORT • Gwarancja Najta?szej Po?yczki

 • Maksymalna kwota pierwszej po?yczki to 500 PLN, kolejnej do 1000 PLN.
Zobacz wi?cej

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – netGotówka


+ netGotówka • Bez telefonów do pracodawców. Bez ukrytych kosztów.

 • Przyjazne chwilówki on-line. Bez wychodzenia z domu.
Wnioskuj o po?yczk?

Po?yczka przez internet

Pożyczki do 2000 zł za darmo

Monday, July 25th, 2016

Pożyczki do 2000 zł za darmo Oferujemy pożyczki bez zaświadczeńWystarczy dowód osobisty‚ telefon oraz rachunek bankowy.Nowy klientom proponujemy darmową pożyczkę:- do 2000 zł- na okres maksymalnie 2 miesięcy- bez zaświadczeń- decyzja w kilka minut- cały proces przyznania pożyczki odbywa się przez internetAby wnioskować o pożyczkę należy wypełnić formularz pod adresem: https://pozyczajszybko.plDecyzja pożyczkowa w 1 minutę.
Sprawdź: “Pożyczki do 2000 zł za darmo”
Pożyczki do 2000 zł za darmo Oferujemy pożyczki bez zaświadczeńWystarczy dowód osobisty‚ telefon oraz rachunek bankowy.Nowy klientom proponujemy darmową pożyczkę:- do 2000 zł- na okres maksymalnie 2 miesięcy- bez zaświadczeń- decyzja w kilka minut- cały proces przyznania pożyczki odbywa się przez internetAby wnioskować o pożyczkę należy wypełnić formularz pod adresem: https://pozyczajszybko.plDecyzja pożyczkowa w 1 minutę.
Sprawdź: “Pożyczki do 2000 zł za darmo”

Pożyczka dla zadłużonych

Monday, July 25th, 2016

Pożyczka dla zadłużonych Bank Ci odmówił‚U nas masz szansę.Długi okres kredytowania ( do 36 miesięcy )‚Wysokie kwoty ( do 25 000 zł )‚Minimum formalności‚ Decyzja w 15 min.Biuro Kredytoweul. Warszawska 106 A / 3505-300 Mińsk Mazowieckitel. 257 – pokaż numer telefonu – tel. kom. 505 – pokaż numer telefonu – www.kredyty-minsk.pl
Sprawdź: “Pożyczka dla zadłużonych”

Pozyczki przez internet bez biku

Sunday, July 17th, 2016

po?yczki przez internet bez za?wiadcze?
Lepszej, szybszej i ta?szej po?yczki przez internet nie znajdziesz nigdzie! Skorzystaj z gie?dy pozyczek internetowych.
http://pozyczka-ogloszenia.pl


Szybka po?yczka przez internet

Sunday, July 17th, 2016

pozyczki przez internet za darmo
Lepszej, szybszej i ta?szej po?yczki przez internet nie znajdziesz nigdzie! Skorzystaj z gie?dy pozyczek internetowych.
http://pozyczka-ogloszenia.pl


Po?yczka gotówkowa porównanie

Saturday, June 11th, 2016

Gdzie obecnie zapewniaj? najlepsze warunki do po?yczki? Sk?d najlepiej wzi?? chwilówk? i czemu akurat na kredytmd.pl?

Na kredytmd.pl mo?esz pozyczyc nawet 25000 z? bez za?wiadcze?, bez wychodzenia z domu. Splat? pozyczki mo?esz roz?ozy? nawet na 24 miesi?ce. Je?eli potrzebujesz jedynie zastrzyku gotówki na chwil?, nic prostrzego, pierwsz? po?yczke mo?esz otrzyma? zupe?nie za darmo. Bez ukrytych kosztów, za niewielka op?ata mo?esz w ka?dej chwili wyd?u?y? okres sp?aty. Kredytmd.pl to najlepsza pozyczka gotówkowa na rynku finansowym, zarówno dla osób, które potrzebuja chwilówki jak i dla osób, które chc? pozyczy? pieni?dze na d?u?szy czas. Skorzystaj z najlepszej pozyczki gotówkowej na kredytmd.pl

Szybka po?yczka dla zad?u?onych

Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2015 r. przekroczył 91 mln zł i b…

Wednesday, April 6th, 2016

Chwilówka internetowa Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2015 r. przekroczył 91 mln zł i był o ponad 34 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Alior Banku wypracowała 520 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 343 mln zł z tytułu odsetek i 93 mln zł z tytułu opłat
i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 25 proc. w porównaniu do I kwartału 2014 r.

Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wyniosła 27,4 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 27,8 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 27 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 99 proc.

Grupa Alior Banku systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I w I kwartale
2015 r. wyniósł 49,6 proc. (51,5 proc. w analogicznym okresie w roku poprzednim.

W I kwartale br. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Synergie kosztowe
i przychodowe wynikające z przejęcia wyniosą 36 mln zł w 2015 r.,77 mln zł w 2016 r.
i 85 mln zł w 2017 r. Szacowane koszty integracji banków to 50 mln zł.

Wypracowane w I kwartale 2015 r. wyniki finansowe potwierdzają niezachwiany potencjał dalszego rozwoju Grupy Alior Banku. Fakt ten odbieramy ze szczególną satysfakcją biorąc pod uwagę niekorzystne uwarunkowania rynkowe, z którymi przyszło mierzyć się branży bankowej w pierwszych miesiącach br., m.in. niski poziom stóp procentowych, obniżenie stawki interchange czy też wzrost składki na rzecz BFG – mówi Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Bank S.A. W kolejnych kwartałach zamierzamy skupić się na utrzymaniu dotychczasowego tempa wzrostu oraz na sprawnym przeprowadzeniu fuzji z Meritum Bankiem- dodaje prezes Banku.
 
Całkowite dochody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po I kwartale 2015 r.
520 mln zł, tj. o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 25 proc. osiągając 343 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 11 proc. i wyniósł 93 mln zł, pomimo obniżenia stawki interchange oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych. Wynik z działalności handlowej i pozostałej wyniósł 84 mln zł i był o 40 proc. wyższy niż w I kwartale roku ubiegłego.
 
Przychody Grupy Alior Banku (w mln zł

 
Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

Grupa systematycznie poprawia efektywność kosztową. Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I ukształtował się na poziomie 49,6 proc. i był niższy o 1,9 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Tym samym Bank podtrzymuje plany obniżenia współczynnika C/I poniżej 48 proc. w 2015 r.
 
Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 31 proc. r/r osiągając poziom 27,4 mld zł na koniec I kwartału 2015 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 27,8 mld zł, czyli o 27 proc. więcej, niż rok wcześniej.
 
Kredyty (mld zł Depozyty (mld zł

 
Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

W I kwartale 2015 r. Alior Bank dynamicznie rozwijał strategiczną współpracę z T-Mobile. W ciągu roku od rozpoczęcia działalności, z usług T-Mobile Usługi Bankowe skorzystało już 208 tys. klientów. Mogą oni otworzyć konto w sieci kilkuset punktów zlokalizowanych w całej Polsce oraz poprzez nowoczesne zdalne kanały sprzedaży. Do końca kwietnia br. Bank otworzył już 135 placówek typu store-in-store w salonach T-Mobile oferujących szerszy zakres obsługi, w tym produkty kredytowe.
 
19 lutego 2015 r. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Przygotowania do fuzji prawnej i połączenia obu banków, które nastąpią po uzyskaniu odpowiednich zgód Komisji Nadzoru Finansowego, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Stopniowa integracja procesów, systemów i infrastruktury IT obu banków oraz wdrożenie jednolitej oferty produktów i usług zakończy się najpóźniej w IV kwartale 2015 r.
 
Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z przejęcia Meritum Banku wyniosą 36 mln zł, w 2015 r.

77 mln zł w 2016 r. i 85 mln zł w 2017 r., zaś szacowane koszty integracji banków 50 mln zł. Dzięki połączeniu możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału obu innowacyjnych i prężnie rozwijających swoją działalność instytucji oraz doświadczenia ich pracowników. W rezultacie powstanie większy, silniejszy i jeszcze nowocześniejszy bank, który będzie podążał za najnowszymi trendami rynkowymi, aby spełnić szybko zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów.
 
W ramach przygotowań do połączenia z Meritum Bankiem oraz w odpowiedzi na dynamiczny rozwój elektronicznych kanałów obsługi klientów, Alior Bank zainicjował w I kwartale br. zmiany zmierzające do wdrożenia nowego modelu dystrybucji. Zaowocują one stworzeniem nowego standardu jakości obsługi klientów zarówno w segmencie detalicznym, jak i biznesowym. Nowy model dystrybucji będzie jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju połączonego Banku i umożliwi utrzymanie przewagi konkurencyjnej m.in. w zakresie efektywnego pozyskiwania nowych klientów i zapewnienia im optymalnej obsługi.
 
Na koniec marca 2015 r. z usług Grupy Alior Banku korzystało już 2,94 mln klientów – 2,64 mln stanowili klienci Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe (w tym 123 tys. firm, zaś 295 tys. klienci Meritum Banku.

Tablica.ecasa.pl/

|