Archive for the ‘General’ Category

Po?yczka gotówkowa porównanie

Saturday, June 11th, 2016

Gdzie obecnie zapewniaj? najlepsze warunki do po?yczki? Sk?d najlepiej wzi?? chwilówk? i czemu akurat na kredytmd.pl?

Na kredytmd.pl mo?esz pozyczyc nawet 25000 z? bez za?wiadcze?, bez wychodzenia z domu. Splat? pozyczki mo?esz roz?ozy? nawet na 24 miesi?ce. Je?eli potrzebujesz jedynie zastrzyku gotówki na chwil?, nic prostrzego, pierwsz? po?yczke mo?esz otrzyma? zupe?nie za darmo. Bez ukrytych kosztów, za niewielka op?ata mo?esz w ka?dej chwili wyd?u?y? okres sp?aty. Kredytmd.pl to najlepsza pozyczka gotówkowa na rynku finansowym, zarówno dla osób, które potrzebuja chwilówki jak i dla osób, które chc? pozyczy? pieni?dze na d?u?szy czas. Skorzystaj z najlepszej pozyczki gotówkowej na kredytmd.pl

Szybka po?yczka dla zad?u?onych

Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2015 r. przekroczył 91 mln zł i b…

Wednesday, April 6th, 2016

Chwilówka internetowa Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2015 r. przekroczył 91 mln zł i był o ponad 34 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Alior Banku wypracowała 520 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 343 mln zł z tytułu odsetek i 93 mln zł z tytułu opłat
i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 25 proc. w porównaniu do I kwartału 2014 r.

Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wyniosła 27,4 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 27,8 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 27 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 99 proc.

Grupa Alior Banku systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I w I kwartale
2015 r. wyniósł 49,6 proc. (51,5 proc. w analogicznym okresie w roku poprzednim.

W I kwartale br. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Synergie kosztowe
i przychodowe wynikające z przejęcia wyniosą 36 mln zł w 2015 r.,77 mln zł w 2016 r.
i 85 mln zł w 2017 r. Szacowane koszty integracji banków to 50 mln zł.

Wypracowane w I kwartale 2015 r. wyniki finansowe potwierdzają niezachwiany potencjał dalszego rozwoju Grupy Alior Banku. Fakt ten odbieramy ze szczególną satysfakcją biorąc pod uwagę niekorzystne uwarunkowania rynkowe, z którymi przyszło mierzyć się branży bankowej w pierwszych miesiącach br., m.in. niski poziom stóp procentowych, obniżenie stawki interchange czy też wzrost składki na rzecz BFG – mówi Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Bank S.A. W kolejnych kwartałach zamierzamy skupić się na utrzymaniu dotychczasowego tempa wzrostu oraz na sprawnym przeprowadzeniu fuzji z Meritum Bankiem- dodaje prezes Banku.
 
Całkowite dochody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po I kwartale 2015 r.
520 mln zł, tj. o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 25 proc. osiągając 343 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 11 proc. i wyniósł 93 mln zł, pomimo obniżenia stawki interchange oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych. Wynik z działalności handlowej i pozostałej wyniósł 84 mln zł i był o 40 proc. wyższy niż w I kwartale roku ubiegłego.
 
Przychody Grupy Alior Banku (w mln zł

 
Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

Grupa systematycznie poprawia efektywność kosztową. Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I ukształtował się na poziomie 49,6 proc. i był niższy o 1,9 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Tym samym Bank podtrzymuje plany obniżenia współczynnika C/I poniżej 48 proc. w 2015 r.
 
Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 31 proc. r/r osiągając poziom 27,4 mld zł na koniec I kwartału 2015 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 27,8 mld zł, czyli o 27 proc. więcej, niż rok wcześniej.
 
Kredyty (mld zł Depozyty (mld zł

 
Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

W I kwartale 2015 r. Alior Bank dynamicznie rozwijał strategiczną współpracę z T-Mobile. W ciągu roku od rozpoczęcia działalności, z usług T-Mobile Usługi Bankowe skorzystało już 208 tys. klientów. Mogą oni otworzyć konto w sieci kilkuset punktów zlokalizowanych w całej Polsce oraz poprzez nowoczesne zdalne kanały sprzedaży. Do końca kwietnia br. Bank otworzył już 135 placówek typu store-in-store w salonach T-Mobile oferujących szerszy zakres obsługi, w tym produkty kredytowe.
 
19 lutego 2015 r. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Przygotowania do fuzji prawnej i połączenia obu banków, które nastąpią po uzyskaniu odpowiednich zgód Komisji Nadzoru Finansowego, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Stopniowa integracja procesów, systemów i infrastruktury IT obu banków oraz wdrożenie jednolitej oferty produktów i usług zakończy się najpóźniej w IV kwartale 2015 r.
 
Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z przejęcia Meritum Banku wyniosą 36 mln zł, w 2015 r.

77 mln zł w 2016 r. i 85 mln zł w 2017 r., zaś szacowane koszty integracji banków 50 mln zł. Dzięki połączeniu możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału obu innowacyjnych i prężnie rozwijających swoją działalność instytucji oraz doświadczenia ich pracowników. W rezultacie powstanie większy, silniejszy i jeszcze nowocześniejszy bank, który będzie podążał za najnowszymi trendami rynkowymi, aby spełnić szybko zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów.
 
W ramach przygotowań do połączenia z Meritum Bankiem oraz w odpowiedzi na dynamiczny rozwój elektronicznych kanałów obsługi klientów, Alior Bank zainicjował w I kwartale br. zmiany zmierzające do wdrożenia nowego modelu dystrybucji. Zaowocują one stworzeniem nowego standardu jakości obsługi klientów zarówno w segmencie detalicznym, jak i biznesowym. Nowy model dystrybucji będzie jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju połączonego Banku i umożliwi utrzymanie przewagi konkurencyjnej m.in. w zakresie efektywnego pozyskiwania nowych klientów i zapewnienia im optymalnej obsługi.
 
Na koniec marca 2015 r. z usług Grupy Alior Banku korzystało już 2,94 mln klientów – 2,64 mln stanowili klienci Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe (w tym 123 tys. firm, zaś 295 tys. klienci Meritum Banku.

Tablica.ecasa.pl/

|

Największy bank internetowy jako pierwszy wśród instytucji finansowych unowocześni…

Saturday, February 6th, 2016

Kredyt oprocentowanie Największy bank internetowy jako pierwszy wśród instytucji finansowych unowocześnia wygląd swojego fanpage’a na Facebooku, zmieniając sposób prezentacji informacji na wygodny dla użytkownika Timeline.

mBank komunikuje się z klientami za pośrednictwem Facebooka od 2009 r. – od tego czasu jego fanpage stał się jednym z najszybciej rozwijających się komercyjnych profili banków w kraju i drugim co do wielkości na polskim Facebooku. Informacje z życia banku śledzi już ponad 25,5 tys. fanów.

- Obecność na Facebooku traktujemy jako okazję do dialogu z klientami. Biorąc pod uwagę ich aktywność, możemy powiedzieć, że jest to słuszne podejście. Teraz nasi użytkownicy będą mieć możliwość testowania nowego rozwiązania, jakie już wkrótce Facebook wdroży dla wszystkich komercyjnych stron, czyli Timeline’a. Będziemy czekać na ich spostrzeżenia na temat nowej formy naszej strony – tłumaczy Tomasz Lipiński, naczelnik Wydziału Komunikacji Internetowej ds. Klientów Dojrzałych i Studentów.

Zmiana dotyczy głównie sposobu prezentowania treści, nowego układu stron z wyeksponowanymi zdjęciami i grafikami. Dzięki Timeline użytkownik ma łatwiejszy podgląd w historię publikacji, a więc także szybciej uzyskuje ważne dla niego informacje. Wszystkie zakładki znajdują się w górnej części strony, a komentarze użytkowników są bardziej eksponowane, co także zwiększa dostępność treści. Istotną zmianą jest również możliwość sterowania dostępnością informacji, która pozwoli skupić się na najważniejszych treściach.

mBank będzie pierwszym polskim bankiem, który zaprezentuje fanom Timeline.

Źródło: mBank

Oprocentowanie kredytu w Bank BPS: rzeczywiste, 14.73  %.

FM Bank uruchomił właśnie Program Rekomendacyjny Zarabiaj z FM Bankiem, premiujący klient…

Saturday, February 6th, 2016

Kalkulator kredytu FM Bank uruchomił właśnie Program Rekomendacyjny Zarabiaj z FM Bankiem, premiujący klientów polecających produkty kredytowe banku innym przedsiębiorcom. Za jedną skuteczną rekomendację, zakończoną podpisaniem umowy przez pozyskanego klienta oraz spełnieniem przez niego warunków programu, polecający może otrzymać nawet 2 000 zł.

Polecony klient na dzień dobry dostaje rabat na kredyt FM Banku w wysokości nawet 600 zł. W promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci, którzy posiadają rachunek w banku, polecą nowemu klientowi skorzystanie z oferty kredytowej FM Banku i przekażą nowemu klientowi  kupon promocyjny a polecony przedstawi tenże kupon wraz z wnioskiem kredytowym.

Program Zarabiaj z FM Bankiem to okazja na dodatkowy przychód dla mikro przedsiębiorcy, mamy coraz więcej zadowolonych klientów, którzy z chęcią  polecają nasz bank swoim znajomym i partnerom biznesowym. To doskonała okazja aby podziękować im za to zaufanie i dobre słowo. Klient z polecenia to największa wartość dla każdej firmy – mówi Piotr Makowski dyrektor Departamentu Sprzedaży.

Źródło: FM Bank

Pożyczki prywatne – Usługi Finansowe

Motoryzacja og?oszenia prywatne

Saturday, January 23rd, 2016

Kredyt samochodowy przez internet na nies?ychanie korzystnych warunkach przygotowa? mBank dla swoich sta?ych u?ytkowników. Kredyt udost?pniany jest w kilkana?cie minut, zabezpieczenia mo?na sformowa? po zakupie auta.

Motoryzacja og?oszenia niemcy
Sprawd? najnowsze og?oszenia motoryzacyjne: Motoryzacyjne


Aby otrzyma? kredyt samochodowy online wystarczy wype?ni? bardzo krótki wniosek nast?pnie poczeka? na kontakt konsultanta.


Porównaj kredyt samochodowe na http://ecasa.pl


Doradca podczas rozmowy telefonicznej pomaga dope?ni? wszystkich formalno?ci, i petent zawiera elektronicznie umow? kredytow?.

Motoryzacja og?oszenia niemcy

Saturday, January 23rd, 2016

Kredyt samochodowy online na nies?ychanie op?acalnych warunkach przygotowywa? mBank dla swoich sta?ych petentów. Kredyt u?yczany jest w 15 minut, zabezpieczenia mo?na ustawi? po nabytku samochodu.

Auto gie?da og?oszenia
Sprawd? najnowsze og?oszenia motoryzacyjne: Auto gie?da og?oszenia


Aby zyska? kredyt samochodowy online wystarczy wype?ni? bardzo krótki wniosek nast?pnie poczeka? na kontakt konsultanta.


Porównaj kredyt samochodowe na http://ecasa.pl


Przedstawiciel banku w trakcie rozmowy telefonicznej pomaga dope?ni? wszystkich formalno?ci, i klient zawiera elektronicznie umow? kredytow?.

Provident Polska wprowadził nowy rodzaj pożyczki ze spłatą przez 75 tygodni. Nowa ofert…

Saturday, December 5th, 2015

Ogłoszenia motoryzacja

Provident Polska wprowadził nowy rodzaj pożyczki ze spłatą przez 75 tygodni. Nowa oferta rozszerza bogaty wachlarz produktów dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

 

Pożyczka na 75 tygodni jest odpowiedzią na oczekiwania klientów – aż 80 proc. z tych, którzy pożyczali na 60 tygodni zadeklarowało w badaniach, że gdyby mieli możliwość wyboru, zdecydowaliby się właśnie na nieco dłuższy termin spłaty. Natomiast 20 proc. z tych, którzy pożyczają na 90 tygodni, wolałoby spłacać nieco krócej. W ramach pożyczki tygodniowej można teraz w Providencie wybrać opcję spłaty przez: 30, 60, 75 i 90 tygodni. Decydując się na spłatę przez 75 tygodni można pożyczyć od 2000 zł do 9000 zł. Oferta obejmuje pożyczki udzielane w trybie spłat tygodniowych w formie gotówki oraz przelewu, pożyczki dla firm i pożyczki konsolidacyjne.

 

 

Poszerzenie naszej oferty o pożyczkę na 75 tygodni jest dobrym przykładem, że w Providencie klienci mogą mieć realny wpływ na produkty. Dzięki temu, że jesteśmy blisko naszych klientów i znamy ich potrzeby powstała pożyczka, która odpowiada na ich oczekiwania, a jednocześnie doskonale uzupełnia ofertę Providenta – podkreśla Paweł Szustakiewicz Kierownik ds. Rozwoju Produktu Provident Polska.

 

Produkty Providenta

Provident oferuje pożyczki z ratą tygodniową udzielane na 30, 60, 75 i 90 tygodni, pożyczki konsolidacyjne na spłatę innych zobowiązań, pożyczki spłacane w trybie miesięcznym przez okres od 3 do 12 miesięcy oraz pożyczki dla firm.

 

Provident Polska otrzymał nagrodę Finansowa Marka Roku 2014 przyznawaną za szczególne osiągnięcia w promowaniu standardów produktów finansowych. Firma została doceniona za stworzenie przejrzystej i bezpiecznej oferty pożyczkowej dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców.

Samochody ogłoszenia

Przedsiębiorca, który otworzy Konto branżowe w Idea Banku otrzyma zwrot 10% płatności d…

Tuesday, September 15th, 2015

Gdzie pożyczka za 0 zł

Przedsiębiorca, który otworzy Konto branżowe w Idea Banku otrzyma zwrot 10% płatności dokonanych firmową kartą. Wystarczy, że określi, w jakiej branży działa, a bank co miesiąc będzie wypłacać mu premię za wybrane zakupy.

 

Idea Bank, który ma już na swoim koncie takie pionierskie rozwiązania jak pierwszy w Polsce darmowy rachunek firmowy zintegrowany z księgowością czy rachunek bieżący, do którego w pakiecie przedsiębiorca za darmo otrzymuje narzędzia niezbędne do stworzenia i obsługi własnej strony www lub sklepu w internecie, proponuje kolejne ułatwienie: premię za zakupy dokonane firmową kartą, które nawiązują do rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która otworzy w banku specjalny rachunek firmowy i spełni warunki promocji, otrzyma aż 10% zwrotu płatności zrealizowanych kartą płatniczą. – Biorąc udział w promocji przedsiębiorca może zaoszczędzić na zakupach dla swojej firmy, a tym samym obniżyć koszty prowadzonej działalności -wyjaśnia Edyta Wilczek, dyrektor marketingu.

 

Pierwszym krokiem do otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków jest skorzystanie z promocji, w ramach której przedsiębiorca zakłada Konto branżowe, którego nazwa odzwierciedla ideę promocji. – Przedsiębiorca określa swoją branżę, aktywnie korzysta z konta i na tej podstawie bank co miesiąc przelewa mu premię za wybrane zakupy – wyjaśnia Edyta Wilczek. Premia wypłacana jest w formie przelewu na wspominany rachunek. Maksymalna kwota zwrotu wynosi nie więcej niż 40 zł miesięcznie (400 zł rocznie.

 

W jaki sposób bank weryfikuje, które wydatki branżowe gwarantują przedsiębiorcy należną premię? Idea Bank wytypował listę siedmiu branż wraz z wykazem przypisanych do nich sklepów. Na podstawie tzw. kodów MCC (ang. Merchant Category Code, nadanych każdemu punktowi handlowo-usługowemu przez organizację płatniczą – w tym wypadku MasterCard, bank z łatwością może sklasyfikować wydatki znajdujące się w historii transakcji.

 

Nowy rachunek Konto branżowe adresowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą z niego aktywnie korzystać. Posiadacz konta nie ponosi opłat za jego prowadzenie jeśli co miesiąc dokona płatności kartą na kwotę co najmniej 400 zł. Niespełnienie tego warunku powoduje naliczenie opłaty w wysokości 9,99 zł.

 

Szczegółowe warunki oferty przedstawione są na stronie www.ideabank.pl

Źródło: Idea Bank

Kredyt hipoteczny kalkulator

Pożyczki prywatne- Szybkie pożyczki ranking-Pożyczki praca-kredyt bez zdolności kredytowej

Sunday, August 30th, 2015

Od dawna można dostrzec w przeróżnych serwisach reklamy typu : Dam pozyczkę prywatną również przez internet.

Dzisiaj to absolutnie zwykłe ogłoszenie umożliwiające znalezienie prywatnej pożyczki. Pożyczki prywatne wpisały się już w rynek pożyczkowy na stałe.

Odnalezienie dobrej pożyczki prywatnej wbrew pozorom nie jest łatwe.

Warto korzystać z serwisów, które skupiają się na zamieszczaniu ogłoszeń od prywatnych pożyczkodawców.
Jednym z większych serwisów ogłoszeniowych, w którym prywatni inwestorzy mogą zamieszczać własne ogłoszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl

Serwis pozyczka-ogloszenia.pl promuje bezpieczne pożyczki gotówkowe od prywatnych pożyczkodawców na dowolny cel, bez zaświadczeń o zarobkach i dochodach. Można w nim znaleźć pożyczki pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu ewentualnie dowolnej nieruchomości.

Pożyczka prywatna online charakteryzuje się w dużym stopniu prostszą procedurą niż kredyt bankowy jednak w większości wypadków wymagane jest jakieś zabezpieczenie np. w postaci weksla czy też zastawu.

Sprawdzaj za pośrednictwem pozyczka-ogloszenia.pl bieżące oferty na pewne pożyczki gotówkowe od osób prywatnych.

Pożyczki prywatne- Pożyczka online ranking-Chwilówki w 15 minut przez internet-chwilówka bydgoszcz

Sunday, August 30th, 2015

Od dawna można zauważyć w różnych serwisach anonse typu : Dam pozyczkę prywatną również przez internet.

Dzisiaj to zupełnie powszednie ogłoszenie umożliwiające znalezienie źródeł finansowania. Pożyczki prywatne wkroczyły już w rynek pożyczkowy na stałe.

Wynalezienie dobrej pożyczki prywatnej wbrew pozorom nie jest proste.

Warto użytkować z stron, które skupiają się na zamieszczaniu ogłoszeń od prywatnych pożyczkodawców.
Jednym z większych serwisów ogłoszeniowych, w którym prywatni pożyczkodawcy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl

Serwis pozyczka-ogloszenia.pl promuje bezpieczne pożyczki gotówkowe od prywatnych inwestorów na dowolny cel, bez zaświadczeń o zarobkach i dochodach. Można w nim znaleźć kredyty pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu ewentualnie dowolnej nieruchomości.

Pożyczka prywatna przez internet cechuje się w dużej mierze prostszą procedurą niż kredyt bankowy aczkolwiek w większości wypadków wymagane jest jakieś zabezpieczenie np. w postaci weksla albo zastawu.

Sprawdzaj za pośrednictwem pozyczka-ogloszenia.pl aktualne oferty na pewne pożyczki gotówkowe od osób prywatnych.